ShareNode erbjuder dig professionella nätverk, konsultlösningar och rekryteringstjänster inom ekonomi, lön och HR. Våra konsulter levererar alltid hög kvalitet i alla uppdrag genom lång erfarenhet och stort engagemang.Vi arbetar alltid enligt våra värderingar Share – Dare – Care.


NÄTVERK

Vi erbjuder dig professionella nätverk riktade mot olika målgrupper. Nätverken möjliggör erfarenhetsutbyte med ledare inom samma typ av verksamhet. Här får du nya infallsvinklar och skapar värdefulla kontakter.  Läs mer


KONSULTTJÄNSTER

Behöver du hjälp med att utveckla din organisation, utveckla en stödfunktion, optimera arbetssätt, införa nytt ERP eller HR system? Då är det våra verksamhetskonsulter som kan genomföra denna typ av uppdrag tillsammans med er. Läs mer


INTERIM

Har du en vakans, ett glapp mellan två anställningar eller en föräldraledighet? Då är det våra interimskonsulter som hjälper er. Våra konsulter kan gå in i roller inom en ekonomi, finans, lön och HR. Läs mer


REKRYTERING

Vill du ha stöd i hela eller delar av din rekrytering? Våra rekryteringskonsulter har lång erfarenhet från rekrytering av chefer och medarbetare till ekonomi, lön och HR funktioner. Läs mer

VAD UTMÄRKER SHARENODE?

Rätt kompetens

Vi kan och förstår utmaningarna inom våra specialistområden vilket gör att vi effektivt kan supportera dig i små eller större utvecklingsprojekt samt stödja dig att finna rätt kompetens till din verksamhet. Vi samarbetar med mycket erfarna och kvalificerade konsulter med mångårig erfarenhet från ekonomi och HR, erfarenhet av ledarroller inom SSC och som drivs av att förändra och förbättra.

Långsiktig effekt

Genom att erbjuda djup kompetens och gedigen erfarenhet inom våra specialistområden bidrar vi med att öka verksamhetens lönsamhet genom att realisera verkliga förbättringar och effektiviseringar som ger värde i längden.

Modernt arbetssätt

Vi är nyfikna på nya metoder och verktyg för att effektivisera verksamheter och tar till oss ny kunskap som vi vidareförmedlar till våra kunder. Genom samarbete med ledande systemleverantörer inom Robot Process Automatisation (RPA) kan vi stödja dig i att introducera digitala medarbetare i din verksamhet.

Vi tar ett helhetsansvar

Vårt arbetssätt kännetecknas av stort engagemang, professionalism och fokus på att åstadkomma varaktiga resultat. Oavsett uppdrag så vi ett helhetsansvar, har kontakten med dig, säkrar kunskapsöverföring och följer upp våra åtaganden och leveranser.

KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Centralplan 23
Stockholm

Postadress
Centralplan 17
111 20 Stockholm

Mobil      +46 70 445 09 20
Email:     info@sharenode.se
Socialt:   LinkedIn

KONTAKTA OSS


KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Centralplan 23
Stockholm

Postadress
Centralplan 23
111 20 Stockholm

Mobil      +46 70 445 09 20
Email:     info@sharenode.se
Socialt:   LinkedIn

KONTAKTA OSS