ShareNode erbjuder dig professionella nätverk, konsultlösningar och rekryteringstjänster inom ekonomi, lön och HR. Våra konsulter levererar alltid hög kvalitet i alla uppdrag genom lång erfarenhet och stort engagemang.Vi arbetar alltid enligt våra värderingar Share – Dare – Care.


NÄTVERK

Vi erbjuder dig professionella nätverk riktade mot olika målgrupper. Nätverken möjliggör erfarenhetsutbyte med ledare inom samma typ av verksamhet. Här får du nya infallsvinklar och skapar värdefulla kontakter.

Läs mer


KONSULTTJÄNSTER

Behöver du hjälp med att utveckla din organisation, utveckla en stödfunktion, optimera arbetssätt, införa nytt ERP eller HR system? Då är det våra verksamhetskonsulter som kan genomföra denna typ av uppdrag tillsammans med er.

Läs mer


INTERIM

Har du en vakans, ett glapp mellan två anställningar eller en föräldraledighet? Då är det våra interimskonsulter som hjälper er. Våra konsulter kan gå in i roller inom en ekonomi, finans, lön och HR.

Läs mer


REKRYTERING

Vill du ha stöd i hela eller delar av din rekrytering? Våra rekryteringskonsulter har lång erfarenhet från rekrytering av chefer och medarbetare till ekonomi, lön och HR funktioner.

Läs mer

VAD UTMÄRKER SHARENODE?

Vi tar ett helhetsansvar

Vårt arbetssätt kännetecknas av stort engagemang, professionalism och fokus på att åstadkomma varaktiga resultat. Oavsett uppdrag så tar vi ett helhetsansvar och följer upp våra åtaganden och leveranser.

Rätt kompetens

Vi kan och förstår utmaningarna inom våra specialistområden. Därför kan vi effektivt stötta dig i små eller större utvecklingsprojekt och stödja dig att finna rätt kompetens till din verksamhet. Vi samarbetar med mycket erfarna och kvalificerade konsulter med mångårig erfarenhet från ekonomi, HR och Lön som drivs av att förändra och förbättra.

Långsiktig effekt

Vårt arbete bidrar till att öka kundernas lönsamhet genom att vi realiserar verkliga förbättringar och effektiviseringar som ger en långsiktig effekt och hållbara resultat.

Modernt arbetssätt

Med nyfikenhet för nya metoder och verktyg tar vi till oss ny kunskap som vi förmedlar till våra kunder. Vi har erfarenheten och arbetar alltid utifrån ett helhetsperspektiv där människor, processer och system relateras till uppsatta mål.

Kunder vi samarbetar med

KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Centralplan 23
Stockholm

Postadress
Centralplan 17
111 20 Stockholm

Mobil      +46 70 445 09 20
Email:     info@sharenode.se
Socialt:   LinkedIn

KONTAKTA OSS


  KONTAKTUPPGIFTER

  Besöksadress
  Centralplan 23
  Stockholm

  Postadress
  Centralplan 23
  111 20 Stockholm

  Mobil      +46 70 445 09 20
  Email:     info@sharenode.se
  Socialt:   LinkedIn

  KONTAKTA OSS