Kontinuerlig förbättring och verksamhetsutveckling är det som skapar långsiktig framgång. Vi på ShareNode har lång kunskap och erfarenhet av att etablera och utveckla affärsstödsfunktioner. Vi kan driva hela och delar av ditt förändringsprojekt eller göra enskilda punktinsatser.

VI UTVECKLAR DIN VERKSAMHET

RPA (Robotic Process Automation)

Har du behov av att anlita digitala medarbetare, Robotic Process Automation (RPA), så hjälper vi dig gärna. Vi stöttar med att genomföra förstudier, Proof of Concept, Bussiness Case, implementering och utbildning i RPA till att introducera din digitala medarbetare.

Förändringsprojekt

Vi kan driva hela eller delar av ditt förändringsprojekt alternativt göra enskilda punktinsatser.

Mognadsanalys

Vi genomför mognadsanalys av din organisation där vi identifierar utvecklingsområden och upprättar en handlingsplan, vid behov bistår vi även med implementeringen av den.

Effektiv stödfunktion

Förstudie, design och implementering/optimering av organisationen, processer och arbetssätt.

Exempel på uppdrag:

  • Översyn och utveckling av ekonomifunktion
  • Översyn och utveckling av HR och lönefunktion
  • Mognadsanalys av SSC
  • Processdokumentation och -utveckling
  • Prof-of-Concept RPA
  • ERP projektledare
  • Stöd vid upprättande av PMO

VARFÖR ANLITA OSS?

Vi får det att hända!
Vårt unika utbud av tjänster och våra kompetensområden gör det enkelt för dig att nå varaktig förändring.

Driver förändring utifrån egen praktisk erfarenhet
Vi har en bakgrund som managementkonsulter i kombination med har lång erfarenhet och operativt arbete inom ekonomi, lön och HR. Vi har erfarenheter från att driva verksamhetsutveckling i stort sett alla olika branscher i såväl stora internationella koncerner som mellanstora bolag.

Metodiskt arbetssätt med ett helhetsperspektiv
Vi har erfarenheten och arbetar alltid utifrån ett helhetsperspektiv där människor, processer och system relateras till det resultat man vill uppnå med förändringen.

Idag och imorgon
Värdet i ett projekt ligger i en varaktig förändring. Vi strävar alltid efter att en genomförd förändring ska etableras som ett nytt arbetssätt som är väl förankrat i organisationen. Det åstadkommer vi genom att aktivt arbeta med ledarskap under hela förändringsprocessen.

KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Centralplan 23
Stockholm

Postadress
Centralplan 17
111 20 Stockholm

Mobil      +46 70 445 09 20
Email:     info@sharenode.se
Socialt:   LinkedIn

KONTAKTA OSS


KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Centralplan 23
Stockholm

Postadress
Centralplan 23
111 20 Stockholm

Mobil      +46 70 445 09 20
Email:     info@sharenode.se
Socialt:   LinkedIn

KONTAKTA OSS