Nätverken möjliggör erfarenhetsutbyte med ledare inom samma typ av verksamhet. Ta en paus från vardagen, träffa kompetenta kollegor i branschen och lyssna på inspirationsföredrag som ger dig nya insikter och infallsvinklar till att utveckla din verksamhet.

Nätverk för Lönechefer

Att vara lönechef är ofta utmanande och vår erfarenhet säger att det finns många gemensamma frågeställningar för lönefunktioner. Ofta är det stort fokus på ständiga förbättringar och problemlösningar, krav på effektivitet och service, många kontaktytor och en arbetsgrupp med skiftande kompetens och engagemang. Förändringstrycket är ofta högt samtidigt som det dagliga ska hanteras utan påverkan.

Inom nätverket vill vi möjliggöra erfarenhetsutbyte och lärande med andra ledare som har liknande utmaningar. Vi tror att ökad insikt kombinerat med konkret kunskap och praktiska verktyg kan bidra till att lyfta dig själv som ledare och din organisation till nästa nivå.

Strukturerat och professionellt upplägg

Vi vet att varje grupp är unik, därför är det ni medlemmar som tillsammans utformar innehållet utifrån era behov där ni befinner er. Inför träffarna tar vi utifrån ett förvalt tema och lyssnar av vart ni befinner er i er resa.

Detta kan du förvänta dig:

 • Kunskapsutbyte och lärande med erfarna ledare som har liknande utmaningar.
 • Omvärldsbevakning och trendsspaning med hänsyn till löneområdet.
 • Möjlighet att lyfta blicken genom inspirationsföreläsningar med aktuella teman.
 • Konkreta tips och praktiska verktyg som du kan använda i din dagliga verksamhet.
 • Stort och starkt kontaktnät.
 • Avslappnade och professionella mötesforum.

Teman

Att skapa en lärande organisation

En lärande organisation gör lärande till en del av det dagliga arbetet genom att forma arbetssätt i vardagen och ge anställda de verktyg som behövs för att lära sig själv och lära av andra. Vad kan man göra i sin organisation för att utöka lärandet till mer än att gå kurser? Hur kan man få in lärandet i vardagen? Hur upplever medarbetarna att lära nytt och vilka effekter har det gett? Vilka hinder kan man stöta på och hur kan de hanteras?

Kommunikativt ledarskap i praktiken 

Vi samtalar dagligen i en mängd olika situationer på jobbet. Genom att bättre förstå kommunikation och mänsklig samvaro kan vi bli bättre på att engagera och involvera våra medarbetare. Vi varvar teori och praktik med konkreta tips på hur du kan bli en tydligare och mer effektiv ledare genom ditt sätt att kommunicera.

Hur hanterar vi våra interna kunder?​

Sanningens ögonblick – stunden då kunden och våra medarbetare möts – är avgörande för hur båda parter upplever kontakten och kvalitet på våra tjänster. ​Hur upplever de interna kunderna ert bemötande och era leveranser? Hur fångar ni upp era kunders behov? Hur interagerar ni med era interna kunder och vad kan göras bättre? 

Att utveckla och utvecklas genom feedback 

Alla behöver feedback. Att bli sedda och få respons på hur vi presterar och beter oss är en förutsättning för att kunna utvecklas och prestera bättre, både som individ, grupp och organisation. Men varför är det så svårt ibland? Vi behöver reflektera över vår kompetens att både ge och ta emot feedback liksom att själva ta ansvar för att efterfråga feedback i högre grad. 

sagt om våra nätverk

“Inspirerande att höra om andra. Gillar gruppdiskussionerna där jag plockar inspiration från olika håll, tankar, idéer om särskilt ansvarsfördelning inom lön”, sagt av nätverksdeltagare.

TRÄFFAR ÅR 2022

Träffarna äger rum mellan kl.9-16:30 i centrala Stockholm och leds av en erfaren gruppledare.

Grupp 1

 • 2 feb
 • 4 maj
 • 31 aug
 • 30 nov

Grupp 2

 • 31 mars
 • 2 juni
 • 29 september
 • 1 december

KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Centralplan 23
Stockholm

Postadress
Centralplan 23
111 20 Stockholm

Mobil      +46 70 445 09 20
Email:     info@sharenode.se
Socialt:   LinkedIn

KONTAKTA OSS


KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Centralplan 23
Stockholm

Postadress
Centralplan 23
111 20 Stockholm

Mobil      +46 70 445 09 20
Email:     info@sharenode.se
Socialt:   LinkedIn

KONTAKTA OSS