Annette Bosell

Senior Ledar-och teamutvecklare

Annette har över 10 års erfarenhet som föreläsare och utbildare inom områden som ledarskap, medarbetarskap och teamutveckling. Är Professionell Certifierad Coach (ICF) och genomför löpnade individuell coaching för ledare och medarbetare i arbetsrelaterade utmaningar.

Annette var tidigt ute med att kommunicera vikten av ett aktivt medarbetarskap, som enligt henne bör utvecklas i samklang med ledarskapet, och hon har genomfört ett flertal medarbetarprogram inom privat och kommunal sektor. År 2015 gav hon ut boken ”Flyt på jobbet – en bok om medarbetarskap” tillsammans med Annika Ploghammar.

Idag arbetar Annette till stor del med strukturerad ledar- och teamutveckling baserat på Stefan Söderfjälls koncept Lead Forward och Team Pro liksom med förändringsledning med fokus på att stärka ledare och medarbetares förmåga att hantera en komplex och föränderlig värld.

I rollen som Learning Leader för Deloitte Sverige ansvarade Annette för att bygga upp Deloitte Academy i syfte att skapa en ny syn på lärande i organisationen. Hon arbetade med utformning, genomförande och uppföljning av kompetensutvecklande insatser i samarbete med den globala organisationen. Annette har också haft roller som HR-Manager och Manager inom Revision.

Hon drivs av att utveckla chefer och medarbetare i syfte att skapa insikt, kunskap och vilja till förändring och utveckling och tror på alla människors inneboende potential att vara med och bidra till ett sunt och stimulerande arbetsliv.


Mobil: + 46 70-747 06 25
Email: annette.bosell@sharenode.se