Vi på ShareNode har lång kunskap och erfarenhet av att etablera och utveckla affärsstödsfunktioner.Här har vi samlat några projekt där vi har drivit hela och delar av förändringsprojekt eller gjort enskilda punktinsatser inom olika områden. Vill du veta mer eller har frågor är du välkommen att ta kontakt med oss.

Shared Service

Exempel på uppdrag

Finance & HR Transformation

Exempel på uppdrag

Teknik & Digitalisering

Exempel på uppdrag

Ledare & Medarbetare

Exempel på uppdrag

DÄRFÖR SKA DU ANLITA OSS- Vi får det att hända

Driver förändring

Våra egna erfarenheter är motorn när vi driver förändring. Vi har en bakgrund som managementkonsulter i kombination med lång erfarenhet av operativt arbete inom ekonomi och HR. Vi har erfarenheter från att driva verksamhetsutveckling i såväl stora internationella koncerner som mellanstora bolag i flertalet branscher. 

Metodiskt arbetssätt

Med helhetsperspektiv och strukturerat arbetssätt genomför vi våra uppdrag. Vi har erfarenheten och arbetar alltid utifrån ett helhetsperspektiv där människor, processer och system relateras till resultatet som ska uppnås med förändringen. 

Idag och imorgon

Värdet i ett projekt ligger i en varaktig förändring. Vi eftersträvar alltid att den genomförda förändringen ska etableras som ett nytt arbetssätt som är väl förankrat i organisationen. Det åstadkommer vi genom att aktivt arbeta med ledarskap under hela förändringsprocessen. 


Kunder vi samarbetar med


KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Centralplan 23
Stockholm

Postadress
Centralplan 17
111 20 Stockholm

Mobil      +46 70 445 09 20
Email:     info@sharenode.se
Socialt:   LinkedIn

KONTAKTA OSS