LEDARCOACHING

Vill du utmana dig i ledarrollen?

Coaching är ett förhållningssätt och en samtalsmetodik som skapar en fördjupad medvetenhet, nya perspektiv och insikter. Det är också en inspirerande och kreativ process där coach och klient tillsammans utforskar mål, drivkrafter och personliga strategier.

Läs mer

FEEDBACK & SVÅRA SAMTAL

Hur lyckas vi med feedback och lite svårare samtal?

Vi rustar dig som chef och ledare med både kunskap och konkreta verktyg för att känna dig trygg i att genomföra mer utmanande samtal. Vad skiljer ett feedbacksamtal från ett vad vi kallar svårt samtal? Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna i dialog och process?

Läs mer

OMSTÄLLNING & OUTPLACEMENT

När förändringar blir till möjligheter

Erbjud ett Outplacementprogram för att skapa ett professionellt avslut när din medarbetare behöver sluta. En arbetsgivare som investerar i outplacement till en anställd visar ansvar för att underlätta för övergången till ett nytt arbete. Det finns flera olika anledningar till varför ett företag använder outplacement; omorganisation, nedskärningar eller personliga anledningar. Vårt uppdrag är att hjälper den anställde genom krisen och ger stöd på vägen till ett nytt arbete.

Läs mer