LEDARCOACHING

Vill du utmana dig i ledarrollen?

Coaching är ett förhållningssätt och en samtalsmetodik som skapar en fördjupad medvetenhet, nya perspektiv och insikter. Det är också en inspirerande och kreativ process där coach och klient tillsammans utforskar mål, drivkrafter och personliga strategier.

Läs mer

FEEDBACK & SVÅRA SAMTAL

Hur lyckas vi med feedback och lite svårare samtal?

Vi rustar dig som chef och ledare med både kunskap och konkreta verktyg för att känna dig trygg i att genomföra mer utmanande samtal. Vad skiljer ett feedbacksamtal från ett vad vi kallar svårt samtal? Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna i dialog och process?

Läs mer