I chefs- och ledarrollen förväntas vi ge stärkande och utvecklande feedback liksom att genomföra svåra samtal med våra medarbetare. Många chefer och ledare vittnar om att de ibland skjuter upp denna typ av samtal på grund av osäkerhet kring hur budskapet ska tas emot och hur de ska gå till väga. Det kan vara svårt att veta hur vi ska formulera oss, om vi vill förmedla en önskan om ett förändrat beteende eller om det faktiskt är ett krav från vår sida. Och vad gör vi om vi inte når samsyn i samtalet?

Vi fyller på med kunskap och konkreta verktyg för att stärka din förmåga att genomföra utmanande och svåra samtal. Fokus ligger på att ge svar på, skapa reflektion och diskussion kring följande frågeställningar:

  • Vad är skillnaden mellan återkoppling i form av feedback och svåra samtal?
  • Hur kommunicerar vi lite tuffare förändringsfeedback?
  • Vad är viktigt att tänka på med svåra samtal? Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna?

Målgrupp

Chefer och ledare.

Genomförs som

  • Ett individuellt upplägg som baseras på chefens/ledarens specifika behov.
  • En utvecklande insats för en grupp av chefer/ledare inom organisationen.

Utbildare

Annette Bosell, konsult och utbildare inom ledarskap, medarbetarskap och teamutveckling.

Kontakt

För mer information om upplägg (som kan skräddarsys efter era behov) samt prisförslag kontakta oss.