Ett långsiktigt hållbart team är ett team som känner sig trygga, är bra på att samarbeta och dra nytta av varandras erfarenheter, kompetenser och olikheter. Ta hjälp från oss på ShareNode och boka in någon av våra teamutvecklingsinsatser för att utveckla och stärka ditt team.

TEAMUTVECKLING - TEAM PRO

Vill ni ta tempen på teamet?

Team Pro Workshop ger teammedlemmarna och dig som teamledare en tydlig överblick över era framgångsrika beteenden och tillhandahåller konkreta verktyg för komma fram till vilka beteenden ni vill prioritera, vidareutveckla och omsätta i praktiken.

Läs mer

FRAMGÅNGSRIKT SAMARBETE

Hur skapar vi förutsättningar för både prestation och välmående när vi arbetar tillsammans?

Vi ger er kunskap och konkreta verktyg för att kunna utveckla samarbetet i organisationen. Vi tittar närmare på hur vi bygger en grund för psykologisk trygghet och hittar former för reflektion, återkoppling och kompetensdelning.

Läs mer

ATT HANTERA FÖRÄNDRING

Hur skapar vi förståelse för den mänskliga sidan av förändring och hur ser vårt eget ansvar ut?

Vi fyller på med insikt, kunskap och konkreta verktyg för att hantera förändringsresan. Hur möter vi motstånd, vad kan det grunda sig i och hur hittar vi acceptans för att vilja vara med och bidra till det nya?

Läs mer