Kontinuerlig förbättring och verksamhetsutveckling är det som skapar långsiktig framgång. Vi på ShareNode har lång kunskap och erfarenhet av att etablera och utveckla affärsstödsfunktioner. Vi kan driva hela och delar av ditt förändringsprojekt eller göra enskilda punktinsatser.

Shared Service

För att bibehålla ett framgångsrikt gemensamt affärsstöd krävs kontinuerlig och systematisk utveckling.

Läs mer

Finance & HR Transformation

Värdeskapande affärsstödsfunktion genom tydligt definierad strategi och operativ modell.

Läs mer

Teknik & Digitalisering

Nya tekniska lösningar och digitalisering skapar nya möjligheter därför behövs ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

Läs mer

Ledare & Medarbetare

Medarbetarna i organisationen är verksamhetens viktigaste tillgång och nyckeln för framgångsrik förändring. 

Läs mer
Läs om våra kundcase

DÄRFÖR SKA DU ANLITA OSS

- Vi får det att hända

Driver förändring

Våra egna erfarenheter är motorn när vi driver förändring. Vi har en bakgrund som managementkonsulter i kombination med lång erfarenhet av operativt arbete inom ekonomi och HR. Vi har erfarenheter från att driva verksamhetsutveckling i såväl stora internationella koncerner som mellanstora bolag i flertalet branscher. 

Metodiskt arbetssätt

Med helhetsperspektiv och strukturerat arbetssätt genomför vi våra uppdrag. Vi har erfarenheten och arbetar alltid utifrån ett helhetsperspektiv där människor, processer och system relateras till resultatet som ska uppnås med förändringen. 

Idag och imorgon

Värdet i ett projekt ligger i en varaktig förändring. Vi eftersträvar alltid att den genomförda förändringen ska etableras som ett nytt arbetssätt som är väl förankrat i organisationen. Det åstadkommer vi genom att aktivt arbeta med ledarskap under hela förändringsprocessen. 


Kunder vi samarbetar med


KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Centralplan 23
Stockholm

Postadress
Centralplan 17
111 20 Stockholm

Mobil      +46 70 445 09 20
Email:     info@sharenode.se
Socialt:   LinkedIn

KONTAKTA OSS