Därför behövs ett kontinuerligt utvecklingsarbete

Digitaliseringen har pågått under lång tid men stödet från ny teknik har ökat tempot och komplexiteten i utvecklingen. 

För att vara konkurrenskraftig behövs ett kontinuerligt arbete med att välja och nyttja rätt teknik, men att även utveckla och uppgradera befintliga system. Implementering av nya systemlösningar och nya verktyg eller ökat fokus på automatisering är omfattande förändringar som har stor påverkan på organisation, processer och arbetssätt. Automatisering med hjälp av RPA, OCR, NLP, machine learning, chatbots, och process mining ger fantastiska möjligheter och behov av nytänkande.

Affärsstödsfunktioner har tillsammans med IT ofta ansvar för flera av organisationens gemensamma systemstöd, som t ex ERP/ekonomisystem, HR- och lönesystem och ärendehanteringssystem. För att nyttja sina system optimalt behövs en väl utformad och förankrad förvaltningsmodell. En modell som omfattar såväl verksamhets- som IT perspektivet och som tydliggör gränssnitten.  

Nya system och ny teknik medför behov av att kontinuerligt se över processer, arbetssätt och rutiner.  

Exempel på våra tjänster

Förstudie. Kartläggning av verksamhetens behov av uppgradering av befintliga system eller nytt system. Analys av möjligheter till automatisering och identifiering av lämpliga processer och arbetsmoment. Nulägesanalys och behovsanalys.  

Utvärdering, urval och upphandling. Stöd genom urvalsprocessen. Upprättande av kravspecifikation, prioritering och utvärderingskriterier samt val av lösning. 

Implementering av valt systemstöd samt etablering av nytt arbetssätt. Utformning av förvaltningsorganisation ( t ex pm3). 

Automatisering med hjälp av RPA, mjukvarurobotar. Stöd att komma igång och identifiera möjlig potential och lämpliga processer och arbetssätt. Vidareutveckling av påbörjad automatisering med stöd av OCR, NLP, chatbot och process mining.  

Projekt- och förändringsledning gör genomförande av utvecklingsprojekt.  

KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Centralplan 23
Stockholm

Postadress
Centralplan 17
111 20 Stockholm

Mobil      +46 70 445 09 20
Email:     info@sharenode.se
Socialt:   LinkedIn

KONTAKTA OSS


  KONTAKTUPPGIFTER

  Besöksadress
  Centralplan 23
  Stockholm

  Postadress
  Centralplan 23
  111 20 Stockholm

  Mobil      +46 70 445 09 20
  Email:     info@sharenode.se
  Socialt:   LinkedIn

  KONTAKTA OSS