Ta tillvara på människors inneboende potential

Att framgångsrikt leda organisationer blir mer och mer komplext. Vi ser förändrade och nya strukturer och kulturer växa fram i organisationer. Människor och deras kompetens blir i än högre grad ett strategiskt inslag i genomförandet av strategier och att få genomslag av resultat i denna komplexa miljö.  

När man strukturerar sin organisation gäller det att se över förhållandet mellan arbetsuppgifter, individer och formella och informella kanaler. Organisatorisk omstrukturering leder inte automatiskt till förbättrad prestation och är ingen snabb lösning. Personer med rätt kompetens, förmåga och inställning till genomförande är viktiga komponenter till att nå resultat. En nyckel i förändringen är att ta tillvara på människors inneboende potential genom delaktighet i att bidra till en framgångsrik verksamhet och ett hållbart arbetsliv.  

Exempel på våra tjänster

Organisationsutveckling – Från design till genomförande. Framtagande av scenarios för ny struktur av affärsstöd (ekonomi, HR, IT) med roller och kompetenser, bemanning, styrande organ, etc. och ledningsstöd vid genomförande. 

Förändringsledning – Stöd i styrning av förändringsprojekt från strategiutveckling under implementering till förankring av förändringen. 

Individ och team-coaching till organisationer och individer som vill ha stöd i utveckling inom områden som ledarskap, medarbetarskap och grupp.

KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Centralplan 23
Stockholm

Postadress
Centralplan 17
111 20 Stockholm

Mobil      +46 70 445 09 20
Email:     info@sharenode.se
Socialt:   LinkedIn

KONTAKTA OSS


  KONTAKTUPPGIFTER

  Besöksadress
  Centralplan 23
  Stockholm

  Postadress
  Centralplan 23
  111 20 Stockholm

  Mobil      +46 70 445 09 20
  Email:     info@sharenode.se
  Socialt:   LinkedIn

  KONTAKTA OSS