Coaching är ett förhållningssätt och en samtalsmetodik som skapar en fördjupad medvetenhet, nya perspektiv och insikter. Det är också en inspirerande och kreativ process där Coach och klient tillsammans utforskar mål, drivkrafter och personliga strategier. Processen syftar till att skapa tydlighet i vad klienten behöver för att ta ett steg närmare ett önskat läge. Oavsett om det gäller att hantera problem eller utforska nya möjligheter handlar coaching alltid om att skapa en väg framåt och resultera i handling.

Samtalen kan exempelvis handla om att:

  • Utvecklas i sin ledarroll - självledarskap
  • Utveckla sin förmåga att leda och motivera andra
  • Hantera ett specifikt problem eller ett dilemma
  • Hantera arbetsmässiga relationer

Coachingsamtalen omfattas av tystnadsplikt och genomförs av en PCC-certifierad coach via ICF.

Målgrupp

Chefer och ledare med personalansvar.

Genomförs som

Coachingen individanpassas och genomförs digitalt eller genom träff på plats.

Utbildare

Annette Bosell, ICF-certifierad coach på PCC-nivå.

Kontakt

För mer information om upplägg (som kan skräddarsys efter era behov) samt prisförslag kontakta oss.