Idag sker förändringar i arbetslivet mer eller mindre hela tiden. Det kan till exempel innebära att du behöver anpassa din verksamhet för att kunna utvecklas och vara fortsatt konkurrenskraftig. Ibland måste du låta en eller flera medarbetare lämna verksamheten. Då kan ett Outplacementprogram vara rätt väg att gå för att ge medarbetarna ett professionellt och kontrollerat avslut. Som arbetsgivare skapar du en ökad trygghet för de anställda när du ger medarbetarna som behöver sluta rätt förutsättningar för att ta nya kliv i arbetslivet.

ShareNodes Outplacementprogram:

Vi hjälper dina medarbetare att analysera sina styrkor, drivkrafter och erfarenheter för att hitta nästa väg i arbetslivet och att förkorta tiden som arbetssökande. Våra coacher har lång erfarenhet av individuell coachning och karriärrådgivning från många olika branscher och positioner.

Outplacementprogrammet individanpassas där innehåll och ramar bestäms vid varje uppdrag där följande delar kan ingå:

  • Genomgång av vad medarbetaren kan och vill.
  • Framtagning av konkurrenskraftiga ansökningshandlingar.
  • Analys av och breddning av tänkbara roller/tjänster.
  • Kartläggning av det egna nätverket för att öka chansen till att snabbare hitta ett nytt arbete.
  • Träning inför en anställningsintervju. Att i lugn och ro få träna på svar och presentationer.
  • Vägledning och rådgivning inför ev. planer på att starta ett eget företag.

Coachningen kan genomföras på plats i Stockholm alternativt digitalt, individuellt eller i grupp. Allt arbete sköts konfidentiellt och med ett etiskt förhållningssätt.

Målgrupp

Chefer och medarbetare.

Genomförs som

Coachingen individanpassas och genomförs digitalt eller genom träff på plats.

Utbildare

Ulrika Mandell, utbildad samtalscoach.

Kontakt

För mer information om upplägg (som kan skräddarsys efter era behov) samt prisförslag kontakta oss.