Tid och Plats
Waterfront Building, 
Klarabergsviadukten 63,
Stockholm

Fredag den 1 december
kl. 15.00-17.00
Kostnadsfritt för dig.

Sista svarsdatum 21 november

Anmälan

Digitalisering och generationsskifte

Den pågående digitaliseringen innebär ett paradigmskifte där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser, synen på arbete och vilken kompetens du behöver. Parallellt sker ett generationsskifte där generation Y och Z, dagens unga, kommer in på arbetsmarknaden med andra värderingar och förväntningar på arbete och arbetsgivaren.

Konkurrensen om talangerna ökar och vikten av att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats kan vara avgörande för att nå goda resultat. Vad innebär förändringarna för din organisation och ditt ledarskap? Vilken kompetens behövs imorgon och hur kan du förbereda dig redan idag? Är din organisation redo för att rekrytera robotar och den ”nya” generationer?

Inspiration och kunskap

Vid denna inspirationsföreläsning vill ge dig nya perspektiv och kunskap om hur du kan förbereda dig och dina medarbetare på de förändringar vi står inför med tanke på digitalisering och framtida kompetensförsörjning.

Christer Olsson är en mycket uppskattad och inspirerande föreläsare som ger oss perspektiv på hur medarbetaren och dess kompetens gör skillnad i en digitaliserad värld. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras – medarbetaren är den avgörande faktorn.

Skräddarsytt och kostnadsfritt - Anmäl dig nu!

Eventet arrangeras av ShareNode och riktar sig till dig som är ledare inom ekonomi, finans och HR. Det är kostnadsfritt för våra inbjudna gäster. Du är välkommen att anmäla dig och en kollega från samma bolag. Anmäl dig omgående eftersom antalet platser är begränsat. Din anmälan bekräftas via e-post.

Varmt välkommen!


Talare

Christer Olsson

Föreläsare

Christer är en av Nordens mest anlitade föreläsare och inspiratör. Han har en unik förmåga att sätta fingret på samspelet mellan människor på ett sätt som manar till eftertanke och handling. Christer har lång erfarenhet av kulturutveckling, ledarskap och affärsmannaskap. Han är dessutom coach till några av Nordens mest erfarna ledare inom näringslivet. Genom Christers föreläsning får du med dig verktyg för att göra skillnad för dig och din organisation.

Anna Chibba

VD, ShareNode

Anna är grundare av ShareNode, ett modernt konsultbolag med fokus på ekonomi-, finans och HR-funktioner.  Bolaget erbjuder konsultstöd och interimstjänster samt arrangerar nätverksträffar där målsättningen för deltagarna är att få en paus från vardagen, ta del av inspirerande föredrag om aktuella ämnen, utbyta erfarenheter och skapa nya kontakter. ​

Ingeborg Brenton

Senior Management konsult, ShareNode

Ingeborg är management konsult med stort fokus på att introducera digitala medarbetare (processoptimera med hjälp av RPA). Ingeborg har mångårig erfarenhet både som management konsult och linjechef med stort fokus på verksamhetsutveckling av stödfunktioner. Genom åren har Ingeborg stor erfarenhet av både projekt- och förändringsledning samt processoptimering.

Sofia Lindahl
Sofia Lindahl

Affärsområdesansvarig Interim Management, ShareNode

Sofia är affärsområdesansvarig för Interim Management på ShareNode. Hon har gedigen erfarenhet av konsultbranschen inom ekonomi, finans och HR. Hennes fokus har framför allt varit inom försäljning, marknadsföring och att stötta företag med kompetensförsörjning.