Helena Hafgren

Senior konsult

Helena är specialiserad på inköp. Hon har en lång och gedigen karriär inom inköpsområdet både från linjeroller i tidigare anställningar och sedan de tio senaste åren genom egen verksamhet och i uppdrag hos kunder, både i linjeroller och i projekt. Fokus har ofta varit på att genomföra spendanalys, sätta en strategi och bygga en grund för ett kategoribaserat inköp och närmre och förbättrat samarbete med strategiska leverantörer.

Med en mix av strategisk och praktisk erfarenhet och kunskap kan hon hjälpa verksamheter med att göra en översyn av befintlig inköpsorganisation och arbetssätt. Baserat på översynen kan hon ge rekommendationer på vilka delar som ska prioriteras för att skapa en värdeskapande och förbättrad inköpsverksamhet. Helena kan också stötta i genomförandet av förbättringsinitiativ, t ex att kartlägga inköpsprocessen eller arbeta fram en inköpshandbok.