Ingeborg Brenton

Senior konsult

Ingeborg har 15 års erfarenhet som management konsult med fokus på processoptimering, design samt etablering och verksamhetsutveckling av shared service centers. Uppdragen har omfattat både offentlig och privat sektor. Ingeborg har också erfarenhet från linjebefattningar inom det privata näringslivet, tidigt i karriären som ekonomiansvarig och controller, senare som Shared service ansvarig. I sina olika roller har Ingeborg stor erfarenhet av både projekt- och förändringsledning, där förmågan att målinriktat driva utvecklingsarbete i nära samarbete med såväl chefer som medarbetare på olika nivåer varit central.

Ingeborgs drivkraft är att utveckla processer, verktyg och samarbeten för att få verksamheter att fungera bättre för alla berörda. Detta genom ett involverande, engagerande arbetssätt med tydliga mål i en positiv anda.


Mobil    +46 70 820 50 85
Email:   ingeborg.brenton@sharenode.se