Bli en del av vårt nätverk för Controllerchefer

Är du en Controllerchef som söker inspiration, nya insikter och möjligheten att dela erfarenheter med likasinnade ledare? Vårt nätverk för Controllerchefer erbjuder dig en unik plattform för att växa professionellt och utveckla din verksamhet.

Om ShareNodes nätverk
Vårt nätverk för Controllerchefer är en mötesplats för ledare från en mångfald av branscher. Vi är särskilt stolta över den dynamik och det värde som uppstår genom våra öppna och engagerade samtal. I detta nätverk får du möjlighet att tillsammans med andra deltagare och våra experter diskutera, reflektera och utveckla effektiva lösningar på gemensamma utmaningar.

Varför du bör delta i vårt nätverk
– Vårt nätverk erbjuder en strukturerad miljö där du kan dela erfarenheter och insikter med andra ledare som står inför liknande utmaningar.
– Detta är en plats för lärande och kunskapsdelning på hög nivå.
– Regelbundna föreläsningar med aktuella och relevanta teman ger dig nya perspektiv och praktiska tips som du omedelbart kan tillämpa i din dagliga verksamhet.
– Håll dig uppdaterad med de senaste trenderna och metoderna inom verksamhetsstyrning

Så här fungerar det
Nätverket bygger på fyra nätverksdagar och skapar möjligheter för ett rikt utbyte av kunskap och erfarenheter. I varje grupp, noggrant utvald för sina unika kompetenser och perspektiv, bidrar medlemmarna aktivt till dessa dagar. Vi planerar dagarna noggrant för att du ska få ut så mycket som möjligt av dem. Inspirerande gästföreläsare bjuds in för att dela med sig av sina erfarenheter och insikter. Den första träffen är i september 2024 och hålls i ShareNodes trevliga lokaler i centrala Stockholm.

Årets tema

STRATEGISK TILLÄMPNING
Hur kan controlleravdelningen bidra till att de strategiska intentionerna blir verklighet?

PROGNOSER OCH BUDGETERING
Utforska skillnaden mellan budget och prognos och hur du kan använda flexibla prognosmodeller och agila metoder för att hantera ekonomisk osäkerhet.

UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING
Få en djupare förståelse för hur controlleravdelningen bidrar till att styra verksamheten mot dess mål genom relevanta analyser och nyckeltal. 

LEDARSKAP OCH TEAMUTVECKLING
Diskutera hur du utvecklar en kompetent och effektiv controllerorganisation i en hybrid arbetsmiljö.

HÅLLBARHET OCH AI
Vi utforskar dessa högaktuella ämnen för att se och förstå hur det påverkar det dagliga arbetet och besluten.

ANMÄL DITT INTRESSE REDAN IDAG!