Madelene Lindskog Örn

Affärsområdesansvarig Interim & Rekrytering

Madelene har över 20 års erfarenhet av arbete med bemanning och rekrytering, främst inom ekonomi och finans. Hon har varit drivande i uppbyggnaden av ett nytt bemanningsföretag vilket har gett henne en bred kompetens inom hela området. Det bidrar till Madelenes framgång att sätta sig in i kundens behov. Hon har arbetat med stora koncerner, börsnoterade bolag, SSC samt byråer och är van att tillsätta seniora nyckelpersoner inom ekonomi och finans.

Madelene får ofta höra från kunder att hon har en väldigt stor träffsäkerhet med kompetens i fokus som även personlighetsmässigt väl matchat kundens värderingar och kultur.

Madelene har under hela sin karriär arbetat med personalfrågor och har även precis avslutat en HR-chefsutbildning. Madelene värdesätter öppenhet med en ömsesidig respekt. Där och då når Madelene långsiktiga relationer.


Mobil    +46 70-445 04 95
Email:   madelene.lindskogorn@sharenode.se