Automatisering genom RPA​

Tjänsteområde: Digitalisering 

Kund: Ovako​ Sverige (länk till Ovako)

Uppdragsbeskrivning: Kunden hade identifierat en god potential för automatisering och önskade påbörja arbetet och samtidigt bygga intern kompetens i RPA.  Utöver stöd vid val av lämpliga processer ingick produktionssättning av en digital medarbetare i uppdrag att utföra två arbetsuppgifter. 

Resultat: 

  • Kartläggning och utvärdering av lämpliga processer och arbetsmoment möjliga att automatisera. Val av processer för produktionssättning. En lista, en back-log över framtida lämpliga processer att automatisera. 
  • Produktionssättning av mjukvarurobot (digital medarbetare). Besparing av tid vid bokslut och i det löpande fakturaarbetet. Lärdomar om utmaningar och möjligheter med automatisering. 
  • Utbildning UiPath Orchestrator.
  • Input till utformning av förvaltningsmodell för automatiseringsarbetet. 

Citat från kunden: Lärorikt och kul, projektet har möjliggjort individuell utveckling och bidragit till stort engagemang bland medarbetarna. RPA ger ökad kvalitet och eliminerar icke värdeskapande arbetsuppgifter.”