Kartläggning av befintliga system

Tjänsteområde: Digitalisering

Kund: Aleris Diagnostik

Uppdragsbeskrivning: Uppdraget innebär att ShareNode stöttar Aleris Diagnostik med att tydliggöra och dokumentera nuvarande systemlösningar och detaljer kring valda system. 

Resultat:

  • Upprätta systemkarta to-be för alla system inom bolaget inklusive kopplingar/integrationer
  • Även dokumentera per system (systemdokumentation)
    • systemets syfte
    • kopplingar
    • ägare
    • support​.