RPA - att anställa en digital medarbetare

Digitala medarbetare är ett samlingsnamn för mjukvaruprogram som hjälper användaren att automatisera rutinarbete. Majoriteten av de digitala medarbetare som finns på marknaden och i produktion idag är regelbaserade Robot Process utomation-lösningar. Vi fokuserar på rekrytering av digitala medarbetare med RPA tekniken. Ladda gärna hem vår digitala broschyr  – Digitala Medarbetare

Kostnadsfri guide

  Vi hjälper er genom hela processen

  Vi på ShareNode har en lång erfarenhet av att jobba med effektivisering av stödprocesser i olika branscher. Genom att introducera digitala medarbetare kan vi hjälpa er att ta nästa steg i ert förbättringsarbete och i att automatisera processer.

  Rådgivning och processkartläggning

  Tillsammans med er genomför vi processkartläggning, analys och prioritering samt identifierar vilka processer och arbetsmoment
  som kan vara aktuella att börja med i t ex en så kallad Proof of Concept (PoC).

  Business case och beslutsunderlag

  För att ta nästa steg i införandet av digitala medarbetare behövs ofta ett beslutsunderlag där potentialen
  framgår. Vi hjälper er med att upprätta ett business case och beslutsunderlag.

  Projektledning, utvecklingsstöd och förändringsledning

  Vi arbetar med en metodik som är en serie av aktiviteter som snabbt levererar värde för verksamheten genom identifiering och automatisering av manuella processer utifrån ett strukturerat format.

  Utformning av strategi och driftsmodell

  Vi kan stötta er i att utforma er strategi för ert arbete med RPA och att utforma lämplig förvaltningsorganisation.

  Utbilda er personal

  Bli konsultoberoende. Tillsammans med vår samarbetspartner, Digital Workforce, kan vi genomföra olika utbildningar av era medarbetare i syfte att göra er självförsörjande inom RPA.

  Inspirationsföreläsningar

  För att sprida kunskap inom er organisation om fördelar och möjligheter med att introducera digitala medarbetare.

  Interimstjänster

  Uppstår behov av förstärkningar i kompetens och resurser vid genomförandet av förändringar eller i den löpande verksamheten kan vi hjälpa er.

  Nätverk

  Håll dig och dina medarbetare uppdaterade genom att delta i våra nätverksgrupper för RPA.

  Kontakta oss
  En av dina bästa rekryteringar

  kräver förberedelse och planering