I en alltmer komplex och föränderlig vardag ställs höga krav på organisationer, team och individer. Vi förväntas alla bidra till flexibla samarbeten och kunna agera både adaptivt och proaktivt i högre grad än tidigare. Men ibland orkar vi inte hantera ständiga förändringar som vi själva inte har fått vara med och fattat beslut om. Det är vanligt att känna motstånd, tappa motivation och fokus och samarbetet i gruppen blir ofta lidande. Erfarenheten visar att den mänskliga sidan av förändring inte prioriteras tillräckligt i förändringsprocesser och så länge vi inte får med oss majoriteten av våra medarbetare blir det svårt att nå våra mål.

Föreläsningen ger dig insikt och kunskap om vad som händer med oss i förändring och fokuserar på att ge svar på, skapa reflektion och diskussion kring följande frågeställningar:

  • Vad händer med oss i förändring – hur ser de psykologiska mekanismerna ut?
  • Hur kan vi identifiera och hantera motstånd?
  • Hur hittar vi motivation och acceptans för det nya? Vilket ansvar har vi?

Målgrupp

Alla, både chefer och medarbetare.

Genomförs som

Föreläsning på 2 timmar med inslag av frågor och gruppdiskussioner.

Utbildare

Annette Bosell, konsult och utbildare inom ledarskap, medarbetarskap och teamutveckling.

Kontakt

För mer information om upplägg (som kan skräddarsys efter era behov) samt prisförslag kontakta oss.