Behovet och vikten av att i högre grad effektivisera sin administration står högt på agendan i många organisationer. Potentialen att automatisera administrativa arbetsuppgifter är stor. Likväl kan det vara svårt att komma igång eller att komma vidare med verksamhetens arbete med processutveckling genom automation.
Denna föreläsning syftar till att beskriva möjligheter och utmaningar samt skapa intresse och medvetenhet om hur ert fortsatta arbete kan utformas. Den kan hjälpa er att formulera er ambition och sätta mål samt identifiera vad som behövs för att komma vidare med planerade eller pågående initiativ att använda RPA eller andra tekniker i er verksamhetsutveckling.

Föreläsningen tar avstamp i tillgänglig teknik, möjlig processutveckling och kritiska förutsättningar. Föreläsarens lärdomar av andra verksamheters arbete ger värdefull input som även lyfter andra perspektiv på automation såsom påverkan på verksamheten, framtida kompetensbehov och utmaningen att vara en attraktiv arbetsgivare.

Föreläsningen kan vid önskemål utvecklas till att övergå i en dialog med deltagarna. Att låta uppkomna tankar och funderingar ge bränsle till givande diskussioner och konkreta förslag på utvecklande aktiviteter.

Föreläsningen vänder sig till:

  • verksamheter som vill undersöka möjligheterna med automation
  • ledningsgrupper som behöver skapa samsyn kring framtida/fortsatt verksamhetsutveckling
  • arbetsgrupper som har svårt identifiera och konkretisera potentialen att komma vidare med sitt automationsarbete

En fördjupad föreläsning som övergår i en dialog fokuserar på att ge svar på, skapa reflektion och diskussion kring följande frågeställningar:

  • Hur konkretiserar vi potentialen i vår verksamhet
  • Vilka förutsättningar behöver finnas för att vi ska lyckas komma vidare med att automatisera?
  • Hur säkerställer vi kontinuerlig utveckling och förvaltning av våra processer och arbetssätt?

Målgrupp

Primär målgrupp är personer med uppdrag att leda och driva verksamhetens automationsarbete.

Övrig målgrupp är alla inom organisationen som berörs av eller har intresse av att utveckla verksamhetens processer och arbetssätt

Genomförs som

Föreläsning på ca 2 timmar med inslag av frågor och gruppdiskussioner. Anpassning av omfattning och innehåll kan ske i dialog med kunden.

Föreläsare

Ingeborg Brenton, konsult i verksamhet- och processutveckling inom affärsstödsfunktioner.

Kontakt

För mer information om upplägg (som kan skräddarsys efter era behov) samt prisförslag kontakta oss.