Dagens arbetsliv är fullt av uppdrag och arbetsuppgifter som kräver att flera personer hjälps åt och samarbetar för att lyckas. Men ibland fungerar inte samarbetet inte fullt ut. Vissa grupper saknar samsyn om mål och riktning, man jobbar mer bredvid varandra än tillsammans, vilket hämmar både kompetens- och resursdelning. Andra arbetar på bra men har inte hittat tydliga former för reflektion och lärande. Det kan också finnas en rädsla för att öppet kommunicera sina åsikter eller erkänna misslyckanden inför gruppen.

Föreläsningen ger dig kunskap och konkreta tips på hur ni kan utveckla samarbetet i organisationen och fokus ligger på att ge svar på, skapa reflektion och diskussion kring följande frågeställningar:

  • Vilka är nycklarna till ett gott samarbete?
  • Hur bygger vi en grund för psykologisk trygghet?
  • Hur säkerställer vi kontinuerlig utveckling och kompetensdelning?

Målgrupp

Alla, både chefer och medarbetare.

Genomförs som

Föreläsning på 2 timmar med inslag av frågor och gruppdiskussioner.

Utbildare

Annette Bosell, konsult och utbildare inom ledarskap, medarbetarskap och teamutveckling.

Kontakt

För mer information om upplägg (som kan skräddarsys efter era behov) samt prisförslag kontakta oss.