Nätverken möjliggör erfarenhetsutbyte med ledare inom samma typ av verksamhet. Ta en paus från vardagen, träffa kompetenta kollegor i branschen och lyssna på inspirationsföredrag som ger dig nya insikter och infallsvinklar till att utveckla din verksamhet.

Nätverk för gruppchefer ekonomi

Nätverket riktar sig till dig som är gruppchef ekonomi med personalansvar. Att vara gruppchef inom ett SSC är ofta utmanande. Vår erfarenhet säger att det finns många  gemensamma frågeställningar för SSC organisationer. Ofta är det stort fokus på ständiga förbättringar, krav på effektivitet och service, många kontaktytor och en heterogen arbetsgrupp med skiftande kompetens och engagemang. Förändringstrycket är ofta högt samtidigt som de dagliga ska hanteras utan påverkan.

Strukturerat och professionellt upplägg

Inom nätverket vill vi möjliggöra erfarenhetsutbyte och lärande med andra ledare som har liknande utmaningar. Vi tror att ökad insikt kombinerat med konkret kunskap och praktiska verktyg kan bidra till att lyfta dig själv som ledare och din organisation till nästa nivå.

Detta kan du förvänta dig:

 • Kunskapsutbyte och lärande med erfarna ledare som har liknande utmaningar.
 • Omvärldsbevakning och trendsspaning med hänsyn till Shared service center.
 • Möjlighet att lyfta blicken genom inspirationsföreläsningar med aktuella teman.
 • Konkreta tips och praktiska verktyg som du kan använda i din dagliga verksamhet.
 • Stort och starkt kontaktnät.
 • Avslappnade och professionella mötesforum.

Teman

Ledarskap för att möta förändrade krav på kompetensförsörjning

I takt med att arbetsuppgifter och arbetssätt effektiviseras och ändras så förändras också behovet av kompetens. Många yrkesroller blir mer flexibla vilket i sin tur påverkar hur vi organiserar vårt arbete. Vi behöver därför ha en strategisk ansats inom kompetensområdet och kontinuerligt se över hur vi organiserar vårt arbete.

 • Hur hanterar vi en kontinuerlig kompetensutveckling för att lyckas uppnå mål och strategier, likväl för att lyckas attrahera, behålla och utveckla våra medarbetare?
 • Hur organiserar vi arbetet och uppgifter på bästa sätt för att ta tillvara på kunskap och kompetens på bästa sätt och samtidigt få till en effektiv organisation?
 • Vad behöver finnas på plats i form av strukturer, processer och konkreta verktyg?
 • Hur tänker vi kring rekrytering och hur säkerställer vi kompetensen för framtiden?

Hur rustar vi oss för framtidens digitala utveckling?

Vår framtid är teknikfokuserad och digitaliseringstakten saktar inte ned. Nya sätt att jobba med intelligent automation och nya generationers system ger oss möjligheter att utveckla vårt liv och arbete. Det ställer krav på att hänga med och förändra verksamheten i takt med utvecklingen.

 • Hur är utvecklingen i vår bransch, hur långt har andra och vi i gruppen kommit inom detta område?
 • Hur styr och driver vi utvecklingen av vår verksamhet och vilken roll har systemstödet?
 • Vilka krav kan och bör man ställa på leverantörer? GDPR, IT-säkerhet, användarvänlighet m.m?
 • Vilket stöd ska vi själva ge och hur kan vi samarbeta med IT och andra supportfunktioner för att integrera både utveckling och support?

Att stärka självledarskapet och bidra till ett effektivt teamarbete

Våra arbetsplatser blir mer dynamiska och många yrkesroller mer flexibla, vilket ökar både individens frihet och ansvar. Vi förväntas kunna prioritera och planera det egna arbetet och styra vår egen utveckling. Samtidigt värderas teamarbete högt i dagens arbetsliv för att kunna möta mer komplexa utmaningar. Forskning visar på att självledarskap inte bara har positiva effekter på den enskilda medarbetarens prestationer och utveckling utan också främjar ett gott samarbete och ett aktivt medarbetarskap.

 • Vilka områden kan vi arbeta med för att utveckla ett starkt självledarskap, både som ledare och medarbetare. Hur ser vårt eget ansvar ut?
 • Vilka beteenden ska vi satsa på för att få till ett till aktivt medarbetarskap. Vilka förutsättningar behöver finnas på plats?
 • Hur får vi ut det bästa av teamet och samtidigt har mer flexibla arbetsformer? Vilket ansvar ligger på teamet och hur ska du som ledare planera för ett effektivt samarbete?

Öppet tema – gemensamt bestämmer gruppen fokus för dagen

Under nätverksåret så fångar vi upp intressanta områden som kan lämpa sig för denna dag eller så tänker vi helt fritt. Gruppen väljer tillsammans ut vilka ämnen som vi fördjupar oss inom. Gemensamt väljer gruppen ut ett eller flera teman som är intressanta. Beroende på tema bjuder vi också in en gästföreläsare. Oavsett ämne så är syftet med vår träff att ge möjligheten till:

 • Kunskapsutbyte och lärande med erfarna ledare som har liknande utmaningar.
 • Lyfta blicken genom inspirationsföreläsning med aktuellt tema.
 • Konkreta tips och praktiska verktyg som du kan använda i din dagliga verksamhet.

SAGT OM VÅRA NÄTVERK:

”ShareNodes nätverk känns modernt och ligger rätt i tiden. Kunniga föreläsare blandas med intressant och givande samtal och diskussioner. Kan varmt rekommenderas! ”, Inga Hultman Stein, Länsförsäkringar

”Det mest värdefulla är tiden för reflektion och höra att det är fler som har samma problem som jag. Det ger idéer om lösningar.” Jenny Vonelius, Stockholms stad.

TRÄFFAR ÅR 2023 GRUPP 1

 • 14 feb kl 9-16.00
 • 23 maj kl 9-16.00
 • 12 sept kl 9-16.00
 • 14 nov kl 9-16.00

Alla träffar sker i centrala Stockholm och leds av en erfaren gruppledare.

TRÄFFAR ÅR 2023 GRUPP 2

 • 17 mars  kl 9-16.00
 • 28 maj kl 9-16.00
 • 15 sept kl 9-16.00
 • 17 nov kl 9-16.00

Alla träffar sker i centrala Stockholm och leds av en erfaren gruppledare.

KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Centralplan 23
Stockholm

Postadress
Centralplan 23
111 20 Stockholm

Mobil      +46 70 445 09 20
Email:     info@sharenode.se
Socialt:   LinkedIn

KONTAKTA OSS


  KONTAKTUPPGIFTER

  Besöksadress
  Centralplan 23
  Stockholm

  Postadress
  Centralplan 23
  111 20 Stockholm

  Mobil      +46 70 445 09 20
  Email:     info@sharenode.se
  Socialt:   LinkedIn

  KONTAKTA OSS