Nätverken möjliggör erfarenhetsutbyte med ledare inom samma typ av verksamhet. Ta en paus från vardagen, träffa kompetenta kollegor i branschen och lyssna på inspirationsföredrag som ger dig nya insikter och infallsvinklar till att utveckla din verksamhet.

Nätverk för Lönechefer

Att vara lönechef är ofta utmanande och vår erfarenhet säger att det finns många gemensamma frågeställningar för lönefunktioner. Ofta är det stort fokus på ständiga förbättringar och problemlösningar, krav på effektivitet och service, många kontaktytor och en arbetsgrupp med skiftande kompetens och engagemang. Förändringstrycket är ofta högt samtidigt som det dagliga ska hanteras utan påverkan.

Inom nätverket vill vi möjliggöra erfarenhetsutbyte och lärande med andra ledare som har liknande utmaningar. Vi tror att ökad insikt kombinerat med konkret kunskap och praktiska verktyg kan bidra till att lyfta dig själv som ledare och din organisation till nästa nivå.

Strukturerat och professionellt upplägg

Vi vet att varje grupp är unik, därför är det ni medlemmar som tillsammans utformar innehållet utifrån era behov där ni befinner er. Inför träffarna tar vi utifrån ett förvalt tema och lyssnar av vart ni befinner er i er resa.

Detta kan du förvänta dig:

 • Kunskapsutbyte och lärande med erfarna ledare som har liknande utmaningar.
 • Omvärldsbevakning och trendsspaning med hänsyn till löneområdet.
 • Möjlighet att lyfta blicken genom inspirationsföreläsningar med aktuella teman.
 • Konkreta tips och praktiska verktyg som du kan använda i din dagliga verksamhet.
 • Stort och starkt kontaktnät.
 • Avslappnade och professionella mötesforum.

Teman

Har du koll på vilka kompetenser du behöver nu och framåt? 

I en alltmer komplex och snabbföränderlig omvärld blir det avgörande att ta en strategiskt ansats inom kompetensområdet. Hur hanterar vi en kontinuerlig kompetensutveckling (Reskill & Upskill) för att lyckas uppnå mål och strategier, likväl för att lyckas attrahera, behålla och utveckla våra medarbetare?

Digitalisering och smarta lösningar – inspiration och diskussion 

Den pågående digitaliseringen kommer att ha en stor påverkan på de flesta affärsstödsfunktioner. Ny teknik och nya lösningar utvecklas och implementeras i snabb takt vilket innebär att både lösningar och best practice växer fram successivt. Digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser och behovet av kompetens.

Hållbart ledarskap – ledarens verktygslåda för att utveckla teamet och sina medarbetare 

Just nu är det många företag som står inför stora förändringar, och som ska gå mot en mer hållbar verksamhet och affär. Dessutom har det hybrida arbetssättet kommit för att stanna. Det ställer helt nya krav på ledarskapet. Ibland behöver vi som ledare verktyg för att involvera våra medarbetare och stärka samarbetet i teamet. Att ha en verktygslåda med tekniker och övningar att ta till i vardagen kan kännas tryggt.

Öppet tema 

Under nätverksåret fångar vi upp intressanta områden som kan lämpa sig för denna dag. Gruppen väljer tillsammans ut vilka ämnen som vi fördjupar oss inom. Gemensamt väljer gruppen ut ett eller flera teman som är intressanta. Beroende på valt tema bjuds gästföreläsare in.

sagt om våra nätverk

”Inspirerande att höra om andra. Gillar gruppdiskussionerna där jag plockar inspiration från olika håll, tankar, idéer om särskilt ansvarsfördelning inom lön”, sagt av nätverksdeltagare.

TRÄFFAR ÅR 2023

Träffarna äger rum i centrala Stockholm och leds av en erfaren gruppledare.

Grupp 1

 • 8 feb kl.09.00-16.00
 • 3 maj kl.09.00-16.00
 • 30 aug kl.09.00-16.00
 • 29 nov kl.09.00-16.00

Grupp 2

 • 16 feb kl.09.00-16.00
 • 4 maj kl.09.00-16.00
 • 31 aug kl.09.00-16.00
 • 28 nov kl.09.00-16.00

KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Centralplan 23
Stockholm

Postadress
Centralplan 23
111 20 Stockholm

Mobil      +46 70 445 09 20
Email:     info@sharenode.se
Socialt:   LinkedIn

KONTAKTA OSS


  KONTAKTUPPGIFTER

  Besöksadress
  Centralplan 23
  Stockholm

  Postadress
  Centralplan 23
  111 20 Stockholm

  Mobil      +46 70 445 09 20
  Email:     info@sharenode.se
  Socialt:   LinkedIn

  KONTAKTA OSS