Våra nätverk riktar sig till dig som är ledare med personalansvar. Nätverken möjliggör erfarenhetsutbyte med ledare inom samma typ av verksamhet. Ta en paus från vardagen, träffa kompetenta kollegor i branschen och lyssna på inspirationsföredrag som ger dig nya insikter och infallsvinklar till att utveckla din verksamhet.

Nätverk för SSC chefer, ekonomi

Vår erfarenhet säger att det finns många gemensamma frågeställningar för SSC organisationer. Ofta är det stort fokus på ständiga förbättringar, krav på effektivitet och service, många kontaktytor och en heterogen arbetsgrupp med skiftande kompetens och engagemang. Förändringstrycket är ofta högt samtidigt som de dagliga ska hanteras utan påverkan.
Inom nätverket vill vi möjliggöra erfarenhetsutbyte och lärande med andra ledare som har liknande utmaningar. Vi tror att ökad insikt kombinerat med konkret kunskap och praktiska verktyg kan bidra till att lyfta dig själv som ledare och din organisation till nästa nivå.

Strukturerat och professionellt upplägg

Vi vet att varje grupp är unik, därför är det ni medlemmar som tillsammans utformar innehållet utifrån era behov där ni befinner er. Inför träffarna tar vi utifrån ett förvalt tema och lyssnar av vart ni befinner er i er resa. Varje grupp består av 12-14 deltagare.

Det vi alltid kan garantera är att:

 • varje möte leds av en facilitator som har god kunskap om SSC
 • det finns en struktur för varje möte
 • en deltagare presenterar sitt arbete mer ingående.

Därutöver bjuder vi in en extern föreläsare som håller ett föredrag kring ett av våra teman.

Detta kan du förvänta dig:

 • Kunskapsutbyte och lärande med erfarna ledare som har liknande utmaningar.
 • Omvärldsbevakning och trendsspaning med hänsyn till SSC.
 • Erfarenheter och lärdomar kring ny teknik som kan användas inom lönefunktioner och dess påverkan på behovet av kompetens och service.
 • Grundläggande förståelse om gruppers utvecklingsfaser och vilket ledarskap som behövs i respektive fas.
 • Möjlighet att lyfta blicken genom inspirationsföreläsningar med aktuella teman.
 • Konkreta tips och praktiska verktyg som du kan använda i din dagliga verksamhet.
 • Stort och starkt kontaktnät.
 • Avslappnade och professionella mötesforum.

SAGT OM VÅRA NÄTVERK:

”Det ger möjligheter att diskutera egna frågor med andra SSC-chefer som för det mesta sitter med samma problemställningar. Mer än vad man tror är gemensamt. Det ger också chansen att tänka annorlunda och få nya perspektiv. ShareNode har lyckats att ha flera mycket duktiga och bra externa föreläsare. Det har varit väldigt intressant och utvecklande.”  Ingrid Wåhlberg, Head of Global Business Services Finance Front Office Sweden/Denmark, ABB

Träffar grupp 1, 2022 /2023

 • 19 sept 2022    kl. 09.00 – 16.30
 • 21 nov 2022      kl. 09.00 – 16.30
 • 22 mars 2023   kl. 09.00 – 16.30
 • 10-11 maj 2023 lunch till lunch

Alla träffar sker i centrala Stockholm och leds av två gruppledare.

Träffar grupp 2, 2022 /2023

 • 28 sept 2022         kl. 09.00 – 16.30
 • 17 nov  2022         kl. 09.00 – 16.30
 • 23 mars 2023        kl. 09.00 – 16.30
 • 9 – 10 maj 2023   lunch till lunch

Alla träffar sker i centrala Stockholm och leds av två gruppledare.

KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Centralplan 23
Stockholm

Postadress
Centralplan 17
111 20 Stockholm

Mobil      +46 70 445 09 20
Email:     info@sharenode.se
Socialt:   LinkedIn

KONTAKTA OSS


  KONTAKTUPPGIFTER

  Besöksadress
  Centralplan 23
  Stockholm

  Postadress
  Centralplan 23
  111 20 Stockholm

  Mobil      +46 70 445 09 20
  Email:     info@sharenode.se
  Socialt:   LinkedIn

  KONTAKTA OSS