Vi erbjuder dig tjänster inom tre områden

Vi erbjuder dig tjänster inom tre områden 

NÄTVERK

Vi anordnar professionella nätverk där du kan få nya infallsvinklar och värdefulla kontakter

Våra nätverk riktar sig till dig som är ledare med personalansvar och/eller utvecklingsansvar för ett Shared Service Center. Nätverket möjliggör erfarenhetsutbyte med ledare inom samma typ av verksamhet. Genom att ta en paus från vardagen, träffa kompetenta kollegor i branschen och lyssna på inspirationsföredrag så får du nya insikter och infallsvinklar till att utveckla ditt SSC.

KONSULTTJÄNSTER

Vi kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet

  • Vi hjälper dig med att introducera digitala medarbetare även kallat Robotic Process Automation, RPA
  • Vi kan utföra förstudier, processkartläggning, Proof of Concept, Bussiness Case, implementering och utbildning i RPA
  • Vi kan hjälpa dig i uppbyggnadsfasen av ett nytt SSC med t ex förstudie, lokaliseringsanalys, design samt implementering av den nya organisationen
  • Vi kan genomföra mognadsanalys av din organisation, identifiera utvecklingsområden och upprätta en handlingsplan samt bistå vid implementeringen av den
  • Vi kan driva hela eller delar av ditt förändringsprojekt eller göra enskilda punktinsatser

INTERIM / REKRYTERING

Vi kan hjälpa dig när du har behov av tillfällig kompetens och resursförstärkning

Vi hjälper dig att hitta rätt kompetens både när du har behov av en tillfällig konsultlösning och när du behöver anställa. Vårt fokus är uppdrag på ledar- och specialistnivå inom ekonomi och HR. Vi kan och förstår utmaningarna inom respektive specialistområde vilket gör att vi effektivt kan stödja dig att finna rätt kompetens till din verksamhet.

Exempel på roller vi tillsätter är roller som CFO, SSC chef, Ekonomichef, HR-chef, Lönechef, Controllerchef, Gruppchef inom Kund- och Leverantörsreskontra, controllers och specialister inom redovisning och HR/lön

Med vår gedigna kompetens och erfarenhet kan vi på ett personligt och genuint sätt hjälpa dig att stärka och utveckla din verksamhet. Våra konsulter och kandidater är erfarna, kvalificerade och engagerade. De drivs av att förbättra och effektivisera och se människor och verksamheter växa.