Ulrika Mandell

Senior HR-konsult

Ulrika har en lång och bred erfarenhet från både operativa och strategiska HR-frågor. Kompetensförsörjning ligger henne varmt om hjärtat och hon är van att tillsätta tjänster inom en bredd av områden – däribland ekonomi, lön och HR. Ulrika har erfarenhet från den privata- och även den statliga sektorn vilket bidrar till att hon har god och bred förståelse för såväl behov som kompetens. Hon får ofta höra att hon har hög förståelse för och bra kompetens gällande verksamhetsdriven utveckling och effektivisering av arbetssätt och processer.  

Hennes arbetssätt och egenskaper stämmer väl överens med ShareNodes vägledande värderingar Share, Dare och Care.


Mobil: +46 70-399 75 01
Email:  ulrika.mandell@sharenode.se