Förstudie First Line organisation

Tjänsteområde: Shared Services

Kund: KPMG

Uppdragsbeskrivning: Syftet med förstudien var att kartlägga nuvarande verktyg, kanaler och gränssnitt vad gäller support till verksamheten från Business Supportenheter. Målet med förstudien var att tillsammans med KPMG ta fram ett genomarbetat beslutsunderlag med rekommendation på den tekniska lösningen för en  utformning av en framtida gemensam supportfunktion (First Line Support) inom KPMG med tillhörande business case och implementeringsplan. 

Resultat:

  • Kartläggning av nuläge.
  • Sammanställning av önskat läge.
  • Förslag på framtida lösning och vägledande principer.
  • Övergripande Business Case och implementeringsplan.
  • Beslutsunderlag med rekommendation.