Processkartläggning kund- och leverantörsreskontra samt redovisning​

Tjänsteområde: Shared Service

Kund: Permobil

Uppdragsbeskrivning: Uppdraget innebar processkartläggning avseende kund- och leverantörsreskontra samt redovisning. Syftet med uppdraget var att dokumentera nuvarande arbetssätt, få en uppfattning om kvalitet i nuvarande processer samt likhet/olikheter i leveranser till olika interna kunder samt förbättringspotential. Uppdraget genomfördes i nära samarbete med chefer och personal inom respektive grupp. 

Resultat: 

  • Processdokumentation i Visio, processkartor samt aktivitetsbeskrivningar.
  • Analys av effektivitet per process.
  • Lista på förbättringsförslag per process.
  • Förslag på nästa steg.