Processkartläggning lön, redovisning, kund- och leverantörsreskontra

Tjänsteområde: Shared Services

Kund: Sweco

Uppdragsbeskrivning: Målet var att upprätta processdokumentation inom kund- och leverantörsreskontra samt lön. Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för Sweco Ekonomiservice (SES) att arbeta effektivt. Omfattning var samtliga huvudprocesser inom SES.

Resultat:

  • Uppdaterad processdokumentation (as-is) samt aktivitetsbeskrivningar.
  • Lista på identifierade förbättringsförslag samt behov av lathundar och rutinbeskrivningar.
  • Uppdaterade gränssnittsdokument.
  • Uppdaterad tjänstekatalog.
  • Modell/metod för utvärdering och prioritering av robotiseringsinitiativ.