Processkartläggning Record to Report​

Tjänsteområde: Digitalisering 

Kund: NCC

Uppdragsbeskrivning: I samband med byte av systemstöd för koncernkonsolidering från en gammal Hyperionlösning till Aaro önskade kunden säkerställa processflödet. Uppdraget innebar att kartlägga nuläget av processen Record to Report och bidra med stöd av struktur och metodik. I uppdraget ingick också att samla upp de förändringar som identifieras i implementeringsprojektet via projektdeltagarna och säkerställa att de tas med i processarbetet. 

Resultat:

  • Översyn och dokumentation av de delar av Record to Report som var mest kritiska för att säkerställa en bra process när nya konsolideringssystemet skulle implementeras
  • Säkerställande att eventuella processförändringar som behövde genomföras från nuläge till Go-Live sammanställdes
  • Struktur och metodik för processdokumentation

Citat från kunden: ”Inspiration hur andra företag var värdefullt men viktigast var den gedigna erfarenheten av att utveckla processer och leda ett sådant arbete”​