Område: Digitalisering

Kund: Kundspelbolag

UppdragsbeskrivningLegala skäl i kombination med utgående avtal med systemleverantör, medförde ett behov för kunden att välja framtida ekonomisystem. Nuvarande system mötte inte dagens behov och kunden önskade en molnlösning med ett mer användarvänligt gränssnitt tillsammans med utvecklingsmöjligheter till automatisering och digitalisering. ShareNode fick i uppdrag att leda och genomföra arbetet med att kartlägga nuläge och behov, upprätta kravspecifikation samt genomföra urval och utvärdering av lämpliga systemlösningar.

Resultat:

  • Kartlagt nuläge och behov. Sammanställning och viktning/prioritering av krav samt utformning av RFP (request for proposal).
  • Utvärdering erhållna offerter och systemdemonstrationer samt förslag till val av leverantör​.
  • Sammanställd rapport inklusive förslag till aktiviteter i samband med implementering​.
  • Hög grad av involvering av medarbetare och ledning i såväl kartläggning och utvärdering för ett väl förankrat förändringsarbete.