Förstudie HR- och lönetransformation​

Tjänsteområde: HR Transformation

Kund: Holmen

Uppdragsbeskrivning: Kunden behövde byta lönesystem som också var master för HR data. ShareNode anlitades som samarbetspartner genom förstudie, upphandling och implementation nytt HR- och lönesystem. Uppdraget var att genom projekt- och förändringsledning, expertis i upphandling och implementation av  system för HR/lön och specialist inom masterdata stödja kunden genom alla faser att implementera nytt systemstöd, arbetssätt och leveransmodell inom HR och lön.

Resultat:

  • Nulägesanalys av nuvarande arbetssätt och behov av systemstöd med ett urval av möjliga systemlösningar.  
  • Kravspecifikation, upphandlingsunderlag och utvärdering av system.
  • Implementerat nytt HR. och lönesystem.