Översyn av lönefunktionens processer och organisation​

Tjänsteområde: HR Transformation

Kund: Ett svenskt detaljhandelsföretag

Uppdragsbeskrivning: Företaget hade gjort en utvärdering av sina stödfunktioner där ett större konsultbolag hade uppskattat effektiviseringar inom lön. ShareNode fick i uppdrag utvärdera och konkretisera effektiviseringsmöjligheterna inom lönefunktionen genom en översyn av lönefunktionens processer och organisation. Arbetet genomfördes med perspektivet kundservice, processharmonisering och organisationsstruktur.

Resultat:

  • Processdokumentation med en effektiviseringsportfölj i förbättrat arbetssätt och systemstöd.
  • Beräknad effektiviseringspotential i lönefunktionens organisation med förslag till strukturella åtgärder.