Önskan om att skapa så kallad feedbackkultur, där vi både ger och efterfrågar feedback på ett respektfullt och naturligt sätt i vardagen, står fortfarande högt på agendan i många organisationer.

Men det är relativt få som lyckas. Både forskning och erfarenhet visar på att det är svårt med feedback då det krävs en grundläggande psykologisk trygghet i gruppen och det är lätt att budskapet handlar om person i stället för beteende. Hjärnan hamnar då lätt i ”hotläge”, vilket innebär att vi har svårt att lyssna på och ta in vad någon vill förmedla till oss och ännu mindre agera på det.

Föreläsningen ger dig nya perspektiv på temat feedback & feedforward. Vi fyller på med kunskap och konkreta tips för att komma i gång att efterfråga och ge varandra av konstruktiv återkoppling i vardagen. Fokus ligger på att ge svar på, skapa reflektion och diskussion kring följande frågeställningar:

  • Hur ser ditt eget ansvar ut för att både ge, ta emot och efterfråga feedback?
  • Varför kan det vara så svårt att ta emot feedback?
  • Hur formulerar vi utvecklande återkoppling för önskad beteendeförändring?

Målgrupp

Alla, både chefer och medarbetare.

Genomförs som

Föreläsning på 2 timmar med inslag av frågor och gruppdiskussioner.

Utbildare

Annette Bosell, konsult och utbildare inom ledarskap, medarbetarskap och teamutveckling.

Kontakt

För mer information om upplägg (som kan skräddarsy efter era behov) samt prisförslag kontakta oss.