Nätverken möjliggör erfarenhetsutbyte med ledare inom samma typ av verksamhet. Ta en paus från vardagen, träffa kompetenta kollegor i branschen och lyssna på inspirationsföredrag som ger dig nya insikter och infallsvinklar till att utveckla din verksamhet.

Nätverk för Chef HR Operations

ShareNodes nätverk riktar sig till dig som är ledare för ett Shared Service Center. Denna grupp är speciellt inriktad för dig som chef för gemensamt affärsstöd inom HR, s.k. Shared Service för administrativt och operativt HR. 

Genom vårt nätverk får du möjlighet att diskutera gjorda erfarenheter och de utmaningar som du står inför. Varje grupp består av ca 13 deltagare.

Strukturerat och professionellt upplägg

Vi vet att varje grupp är unik, därför är det ni medlemmar som tillsammans utformar innehållet utifrån era behov där ni befinner er. Inför träffarna tar vi utifrån ett förvalt tema och lyssnar av vart ni befinner er i er resa.

Det vi alltid kan garantera är att:

 • varje möte leds av en facilitator som har god kunskap inom Shared Service och HR organisationer
 • det finns en struktur för varje möte
 • en deltagare presenterar sitt arbete mer ingående.

Därutöver bjuder vi in en extern föreläsare som håller ett föredrag kring ett av våra teman.

Detta kan du förvänta dig:

 • Kunskapsutbyte och lärande med erfarna ledare som har liknande utmaningar.
 • Omvärldsbevakning/trendspaning.
 • Stort och starkt kontaktnät.
 • Inspirerande föreläsningar med aktuella teman.
 • Konkreta tips och verktyg för att utveeckla din verksamhet.
 • Avslappnade och professionella mötesforum.

SAGT OM VÅRA NÄTVERK

”Ser fram emot att ShareNode ska starta nätverk för SSC chefer HR. Har saknat denna typ av forum för att diskutera verksamhetsrelaterade frågor med andra ledare med liknande utmaningar” sagt av anmäld deltagare.

TRÄFFAR ÅR 2022

Varje möte har 1-2 teman baserat på följande områden:

Strategi – Organisation – Medarbetare – Process – Teknik – Styrning

Datum: 

 • 16-17 mars    lunch till lunch
 • 9 juni             9-16.30
 • 8 september 9-16.30
 • 8 december  9-16.30
  *Preliminära datum. Intresseanmälan tas emot.

Alla träffar sker i centrala Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Centralplan 23
Stockholm

Postadress
Centralplan 17
111 20 Stockholm

Mobil      +46 70 445 09 20
Email:     info@sharenode.se
Socialt:   LinkedIn

KONTAKTA OSS


  KONTAKTUPPGIFTER

  Besöksadress
  Centralplan 23
  Stockholm

  Postadress
  Centralplan 23
  111 20 Stockholm

  Mobil      +46 70 445 09 20
  Email:     info@sharenode.se
  Socialt:   LinkedIn

  KONTAKTA OSS