Förstudie framtida ekonomifunktion​

Tjänsteområde: Finance Transformation

Kund: Aleris Diagnostik

Uppdragsbeskrivning: Målet med förstudien var att tillsammans med Aleris Diagnostik ta fram förslag på alternativa lösningar för den framtida hanteringen av den svenska ekonomiadministrationen och utforma rekommendation och underlag för beslut av framtida lösning. 

Resultat:

  • Övergripande kartläggning av nuvarande hantering av ekonomitjänsterna.
  • Identifiering av verksamhetens framtida behov och krav.
  • Övergripande konsekvensanalys för möjliga alternativa lösningar.
  • En orienterande presentation av olika möjliga systemlösningar och dess för- och nackdelar.
  • Beslutsunderlag inklusive rekommendation.