Group Functions diskussions- och beslutsstöd

Tjänsteområde: Transformation

Kund: Bolag inom byggbranschen

Uppdragsbeskrivning: Syftet med uppdraget var att ta fram ett diskussions- och beslutsunderlag som stödjer kunden att komma vidare i arbetet med att skapa en framtida ändamålsenlig operativ modell för Group Functions. Uppdraget bedrevs i nära samarbete med uppdragsgivaren.

Resultat:

Rapporten innehöll fyra delar: 

  • En omvärldsbevakning som innehåller information om hur ”best practice” ser ut och exempel på hur andra bolag har valt att strukturera sina affärsstödsfunktioner.
  • Omvärldsfaktorer som är viktiga att ta hänsyn till när man tänker på den framtida operativa modellen.
  • Förslag på alternativa operativa modeller och dess för- och nackdelar, baserat på NCC:s förutsättningar och behov.
  • Utkast på planering av nästa steg för att komma vidare i arbetet.