Utveckling modell för fördelning av kostnader

Tjänsteområde: Finance Transformation

Kund: En medlems- och arbetsgivarorganisation

Uppdragsbeskrivning: Kunden hade behov av att analysera och utvärdera nuvarande OH-modells utformning avseende vilka kostnader som omfattas, fördelningsprincip, graden av transparens samt överensstämmelse med verkliga kostnader.

Uppdraget omfattade kartläggning av nuläge, benchmark av liknande organisationer för input till utformning av prismodeller och fördelningsnycklar samt att utforma ett ramverk, vägledande principer över vilka kostnader som bör ingå och hur en transparant och tydlig prismodell/OH-modell bör se ut.

Resultat:

  • Sammanställd beskrivning och analys av befintlig OH-modell. 
  • Benchmarking och utformning av förslag till framtida modell.
  • Förslag på genomförande, aktiviteter för implementering av ny modell.

Citat från verksamhetens CFO: Organisationen har stor nytta av ShareNodes insats och prismodellen uppfattas idag som rättvis samt transparent. Därmed kan vi, som målet var, lägga vårt fokus på att sänka overheadkostnaderna istället för att diskutera själva debiteringsmodellen. Det är en jättebra rapport och en ren bonus att få ha umgåtts med er. Vi har jobbat med många olika konsulter men ni är bäst”.