Organisationsutveckling av IT ​

Tjänsteområde: Ledare & medarbetare

Kund: Ett svenskt petroleumbolag 

Uppdragsbeskrivning: Kunden hade som mål att identifiera den framtida organisation och kompetens som behövs för att driva en väl fungerande IT funktion som stödjer affären. ShareNode ledde arbetet att tillsammans med CIO och ledningsgruppen för IT ta fram nuläge och önskat läge med scenarios med rekommendationer i ett business case

Resultat: 

  • Kartläggning av identifierade, möjliga processer och arbetsmoment att automatisera vilket, utöver valda arbetsmoment, gav en prioriterad lista, en back-log över framtida lämpliga processer att automatisera. 
  • Framtida organisationsstruktur och avdelningar​.
  • Kompetens som behövs per avdelning och gap jämfört med befintlig kompetens​.
  • Dimensionering av den framtida organisationen​.
  • De utvecklingssteg (plan) som behövs för att nå ”To Be”-organisationen och kompetensen​.

Citat från kunden: ”Jobbet rullar på fin fint. Det var viktigt att vi kunde implementera den nya organisationen, det var helt rätt och bra att luta sig mot ett gediget förarbete där ShareNodes insats var mycket uppskattad.”