Första halvan av 2023 har varit en händelserik tid för ShareNode och vår VD, Anna Chibba förklarar varför vi nu gör denna satsning och lanserar ShareNode Academy.

Med en ständigt ökad förändringstakt är behovet av att dela erfarenheter och att hämta inspiration och kunskap från andra större än någonsin. Vi har sedan många år erbjudit nätverksformatet som är mycket uppskattat men vi ser en efterfrågan och vill nå ut till fler, både ledare och medarbetare. Därför skapar vi nu denna kunskapsarena för att erbjuda fler en bredare palett av teams- och individutveckling.

Berätta om hur du fick idén till att starta ShareNode Academy?

Idén har vuxit fram successivt. Sedan snart sju år tillbaka driver ShareNode nätverk för olika chefsgrupper. Det gör att vi träffar många ledare regelbundet och under senare år fångat upp ett ökat behov att diskutera ledarrollen, medarbetar – och teamutveckling. Hos många av våra kunder är ständiga förändringar det nya normala. Detta i kombination med ett nytt hybridarbetssätt ställer nya och förändrade krav på både ledarskap och medarbetarskap. Behovet av att reflektera över det egna ledarskapet och hur man tillsammans skapar ett bra team har ökat. Nätverken är en bra arena för att diskutera dessa utmaningar och ge varandra tips och stöd, Men ibland krävs något mer för att få till en förändring. Det kan behövas en utomstående som både inspirerar, påminner och utmanar ledningsgruppen eller teamet i dessa frågor. Ibland krävs mer ihållande insatser för att verkligen få till en förändring i beteende. Vi har startat ShareNode Academy för att stötta våra kunder med just detta. Vi ser att vi med våra kompetenser kan tillföra ett värde och möjliggöra en förändring.

Nu har denna nya tjänst precis lanserats. Hur ser du att ShareNode Academy kommer utvecklas på sikt?

Ja, vi har nu precis kommit igång och formulerat ett antal teman som vi ser är relevanta för våra kunder. Eftersom vi noterat att efterfrågan är stor inom detta område valde vi att starta i liten skala och kommer utveckla innehållet successivt. Jag ser att vi kommer utöka utbudet både inom inspirationsföreläsningar, utbildningar och workshops. Hur vi utökar beror både på vad våra kunder efterfrågar men även vad vi själva bedömer kan vara värdeskapande teman. Vi omvärldsbevakar kontinuerligt och fångar upp det som kan vara relevant för våra målgrupper. Vem kunde ana att ChatGPT skulle bli en så stor snackis för ett år sedan?

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn