Analys av fakturaflöde inom leverantörsreskontra​

Tjänsteområde: Shared Services

Kund: Bravida

Uppdragsbeskrivning: Syftet med uppdraget var att kartlägga nuvarande hantering genom intervjuer av processägare, teamet samt mottagande av fakturan. Målet med analysen var att identifiera förbättringsåtgärder samt prioritera förbättringsförslagen utifrån nytta och risk.

Resultat:

  • Nulägesanalys kring mängden fakturor som kräver utskick från leverantörsreskontran samt orsak.
  • Förslag till förbättringsåtgärder samt konsekvenser och eventuella risker med föreslagna åtgärder.