Tänk om vi måste tänka om

Det tänkvärda budskapet fick ShareNode’s kunder nyligen av Svante Randlert, Föreläsare och rådgivare, när han höll den digitala föreläsningen “Ledarskapet efter 2020”. Tänk om vi inte alls kommer att gå tillbaka till hur det var innan pandemin och vad innebär det nya? Att hålla den dagliga verksamheten igång har vi lärt oss att göra via digitala verktyg, frågan är hur vi ska fortsätta driva förändringsarbetet på nya sätt.

I inledningen till webinariet ställde vi frågan ”Kommer ni på din arbetsplats att återgå till hur ni arbetade före pandemin?” till deltagarna. Det svar som fick allra mest röster var ”Nej, vi kommer att fortsätta med många nya arbetssätt vi infört”. Ett spännande svar, särskilt för oss som i stor utsträckning arbetar med förändringsarbete. Det fick oss att reflektera över vad som kommer att bibehållas efter pandemin och hur vårt arbete både på ShareNode och ute hos våra kunder förändrats.

Accelererad teknisk utveckling

Mångas arbetssituation i pandemin såg i våras mörk ut men möjligen har vi ”tack vare” denna tid lärt oss mycket och tvingat fram en utveckling som annars skulle ha tagit mycket längre tid.
Vi har frågat vår medarbetare och verksamhetskonsult Catrin Backman om hur hennes arbetsliv har förändrats som en följd av pandemin.
“Med full respekt för att så många drabbats mycket hårdare än jag och min arbetsplats, där de flesta fått behålla sina arbeten och smittspridningen varit relativt låg, skulle jag vilja dela med mig av de förändringar som jag upplever och tror kommer finnas kvar.”

– Digitala möten (såklart 😊) – det som förut var ett andrahandsalternativ för den som inte kunde resa till den plats där de flesta satt, är nu ett likställt med fysisk närvaro. Där jag nu har ett konsultuppdrag ska en inbjudan alltid innehålla såväl rum som länk till Teams. Vi arbetar hela tiden på att få mötena så bra som möjligt för alla; hur får vi bort skrapljud, är det OK att äta eller inte äta på mötet, hur ska vi fästa blicken när vi talar så alla känner sig inkluderade? I våras kämpade vi med det praktiska och tekniska, nu lägger vi mycket möda på att få till så bra mötesmiljö som möjligt.

– Vara ännu mer personlig och närvarande – i våras upplevde jag det som att vi nästan uppträdde som robotar i effektivitet och korrekthet för att få samarbeten att fungera viralt. Denna andra våg tillåter vi oss att vara mer personliga och bjuder på oss själva. Möten i Teams och Zoom dagarna i ända kostar på så vi behöver ta pauser och kanske även vara tydliga med varandra och signalera när vi inte känner oss närvarande. Kanske ta en paus eller be om ett möte utan kamera där man kan promenera under tiden.

– Dela data digitalt – vår nya arbetssituation har tvingat fram att vi måste använda våra verktyg bättre och se till att data, dokument och dialog går att få tillgång till var vi än är och när som helst på dygnet. Förut kunde vi ”komma undan” mycket av ny teknik för vi satt ihop och vi löste det på plats, eller så var det bara ett skicka ett mejl så fick man rapporten. Nu har många av oss tvingats arbeta udda tider och på andra platser så då måste man se till tillgängligheten av informationen.

Det som tagit oss hit kanske inte är det som tar oss dit

”Vad är då det?”, sa Svante. Han menade att för att överleva som organisation är det viktigt att vara snabb och handlingskraftig. För att bli det måste man våga ta bort. Kontroller och rapporter tar mycket av vår tid och när en som ledare inte träffar sina medarbetare frestas den av att lägga till flera kontroller för att säkerställa att det går framåt. Innan du gör det, fundera på om det verkligen är vägen framåt. Om ni lyckas skapa bra digitala arbetsklimat och kan dela material och resultat på ett lätt sätt så kanske många kontroller och rapporter inte behövs. Den tiden kanske är bättre investerad i ett närvarande samtal.

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn