Idag ställs det höga krav på att vi tar ett stort ansvar för vår egen professionella utveckling. Vi behöver snabbt kunna sätta oss in i nya kompetensområden, bidra till effektiva samarbeten i olika former och förstå oss på både kultur och strukturer på våra arbetsplatser. Det finns såklart en mängd förmågor och konkreta beteenden som vi har nytta av – men går det att säga vilka beteenden som är viktigast?

Eftersom vi är olika som personer med olika förutsättningar och verkar på olika arbetsplatser finns det såklart inget facit. När vi arbetar med medarbetarskap (Stefan Söderfjäll) trattar vi ofta ner det till tre framgångsrika beteenden. Pålitlighet, adaptivitet och proaktivitet. Om vi omsätter de här beteendena i vår vardag i relation till våra arbetsuppgifter, våra kollegor och till organisationen kommer vi sannolikt att prestera och utvecklas över förväntan. Men vad innebär det?

Att agera pålitligt är oftast en självklarhet när vi väljer att kliva in en anställning eller i ett uppdrag. Vi genomför våra arbetsuppgifter enligt ställda förväntningar, vi håller oss till överenskomna spelregler i gruppen och vi följer regler och policys i verksamheten.

Att agera adaptivt, att anpassa oss till förändrade omständigheter, har blivit ett måste på en arbetsmarknad som präglas av en allt högre förändringstakt och en ny typ av komplexitet. I praktiken innebär det att vi kontinuerligt uppdaterar vår kunskap, att vi avlastar och stöttar varandra vid behov och att vi respekterar strategiska beslut, även om vi inte håller med alla gånger.

Att agera proaktivt, att initiera och åstadkomma förändring har också blivit viktigare för att vara med och bidra till organisationens möjligheter att möta nya utmaningar. För många av oss är det också kopplat till en hög grad av motivation att få arbeta fram förslag på nya arbetsmetoder och att aktivt kompetensdela över avdelningsgränserna. Om vi lägger till att agera proaktivt i relation till våra kolleger kan det vara att själv efterfråga feedback i syfte att vässa våga förmågor och samtidigt bidra till goda relationer.

Hur ser det ut för dig? Vilka beteenden tycker du är viktigast för din egen utveckling och för att du ska kunna bidra till både prestation och ett gott samarbete? Ta dig tid att reflektera över hur din situation ser ut. Vilka av dessa beteenden använder du dig mest av? Varför? Är det något som du vill göra mer av? Finns det något som du vill att ni lyfter och pratar om i arbetsgruppen? Problemet brukar inte vara att fundera över frågorna utan att avsätta tid för att besvara dem i en redan fullspäckad kalender. Så utmaningen blir att lägga in en första reflektionspaus. Varför inte klockan 14.00 – 14.15 på måndag?

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn