Vi är måna om att dela med oss av vår kompetens och uppmanar alla våra konsulter att göra detsamma. Eftersom vi är nyfikna på konsulternas syn på oss har vi ställt tre snabba frågor till Åsa och Christina som båda har varit ute i uppdrag åt ShareNode hos olika kunder.  

Åsa Ek är en erfaren interimskonsult med gedigen erfarenhet från finans- och redovisningsområdet genom olika ledarroller.

Vad är din relation till ShareNode och vilka interimsuppdrag har du utfört som konsult hos oss?
”Jag har arbetat i många år som konsult via mitt eget bolag och haft några uppdrag via ShareNode. Jag tar normalt chefsuppdrag inom främst ekonomi eller som projektledare för transformation. I mitt nuvarande uppdrag, på ett marknadsledande bolag inom revision/rådgivning, är jag kontrakterad via ShareNode som Chef för deras Shared Service Center.  Det är ett överbryggningsuppdrag mellan deras tidigare chef och den planerade nyrekryteringen, det är ett utmanande uppdrag i en komplex organisation och ett SSC som även om det verkat några år ändå har väldigt låg mognadsgrad.
Utöver mitt nuvarande uppdrag har jag haft andra uppdrag via ShareNode i chefspositioner inom SSC.”

Hur upplever du vårt samarbete och finns det något som du tycker utmärker oss gentemot andra i branschen?
”Samarbetet med ShareNode är alltid gott och har fungerat utmärkt på alla uppdragen.
Vad som utmärker ShareNode jämfört med andra i branschen är främst deras stora kunskaper inom SSC och även inom annan transformation, som är områden där jag har mina specialistkunskaper. ShareNode stora förståelse för SSC och transformation gör det enkelt att bolla idéer och tankar.”

Har du något tips att dela med dig av, till någon som står i startgroparna inför sitt första interimsuppdrag?
”Svårt att ge tips till någon i dessa oroliga tider, men jag har varit egen konsult i över 10 år och aldrig ångrat mig. Som konsult får du vara med om många situationer som både breddar ditt yrkeskunnande men också varje dag utmanar dig att växa som person.

Önskar alla stort lycka till som vill starta!”

Christina Hjort är en senior konsult med gedigen erfarenhet från ekonomiområdet i roller som senior redovisningsekonom, bolagsansvarig och teamledare. Rollerna har inneburit både operativt arbete, utvecklings- samt ledaransvar.

Vad är din relation till ShareNode och vilka interimsuppdrag har du utfört som konsult hos oss?
”Mina uppdrag via ShareNode har varit som Senior Redovisningsekonom på Permobil och nu på Academedia.”

Hur upplever du vårt samarbete och finns det något som du tycker utmärker oss gentemot andra i branschen?
”Samarbetet med ShareNode har fungerat väl både vid tillsättning och löpande under uppdraget.
En stor fördel har varit att ShareNode haft ett mångårigt samarbete med både dessa kunder, kunskap om kunderna och deras verksamhet, deras utmaningar och behov. Detta tror jag väsentligt ökar chansen att både kund och konsult blir nöjda med samarbetet. Ett plus är också att tidsredovisningen är mycket smidig och inga problem kring fakturering och betalning. Det finns stor kompetens kring ekonomirollen hos ShareNode.”

Har du något tips att dela med dig av, till någon som står i startgroparna inför sitt första interimsuppdrag?
”Det är viktigt att det finns en tydlig kravspecifikation / arbetsbeskrivning och förväntansbild kring uppdraget. Har företaget någon övergripande introduktionsplan, överlämning/ orientering om program, filer, mappar, system, arbetssätt eller arbetsinstruktioner? Någon form av mentorskap för att snabbt kunna sätta sig in i arbetet? Kommer behörigheter gällande samtliga system att vara på plats när uppdraget börjar?
Det är bra med transparens mot kund och uppdragsgivare (ShareNode) om uppdragets omfattning, uppgifter och tid så att man kan diskutera fram hur man ska fortsätta samarbetet. Om det inte tydligt framgår vilket arbete man utför, kan det vara bra att löpande göra en liten loggbok över det arbete man utför, dagligen eller veckovis om det skulle uppstå diskussioner.”

sharenode

Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn

Kostnadsfri guide

Vill du veta mer om RPA och digitala medarbetare? Ladda ner vår guide: Rekrytering av digitala medarbetare


    Senaste inläggen

    Visa alla

    Close-up