I en tid av digitalisering och ökad förändringstakt är behovet av att dela erfarenheter och att hämta inspiration och kunskap från andra större än någonsin. ShareNode driver professionella chefsnätverk för affärsstödschefer sedan tre år tillbaka. Läs om hur det fungerar och vilket värde affärsstödscheferna på ABB, Axfood, NCC, OKQ8 och Riksbyggen ser att deltagandet har givit dem i vardagen.

Sharing is Caring

På ShareNode tror vi starkt på värdet av att dela med sig av kunskap och lärdomar. Vi tror på det så starkt att Share är ett av våra värdeord. Våra nätverk handlar mycket om att dela med sig av sina erfarenheter.

Behovet av att nätverka är större än någonsin

Den pågående digitaliseringen kommer att ha en stor påverkan på de flesta affärsstödsfunktioner. Nya tekniker och lösningar utvecklas och implementeras i snabb takt vilket innebär att både lösningarna och best practice växer fram successivt. Software Robotics är en av megatrenderna just nu där digital arbetskraft förändrar arbetsprocesser och behovet av kompetens. Förändringstakten är hög och det kan vara svårt att hänga med och sätta sig in i möjligheterna. Att investera tid i att dela erfarenheter med andra i liknande roll är ett effektivt sätt hänga med i den utveckling som sker.

När du har minst tid behöver du det mest

Att vara chef för en affärstödsfunktion som är organiserad i ett Shared Service Center (SSC) är ofta utmanande. Ofta är det stort fokus på ständiga förbättringar, krav på effektivitet och service, många kontaktytor och en heterogen arbetsgrupp med skiftande kompetens och engagemang. Förändringstrycket är ofta högt samtidigt som de dagliga ska hanteras utan påverkan. Inom nätverket möjliggör vi erfarenhetsutbyte och lärande med andra ledare som har liknande utmaningar. Genom att ta en paus från vardagen, träffa kompetenta kollegor och lyssna på inspirationsföredrag så får du igenkänning och samtidigt nya insikter och infallsvinklar.

Några kommentarer från våra nätverksdeltagare

Vad tycker du är det mest värdefulla med nätverket?

”Det ger möjligheter att diskutera egna frågor med andra SSC-chefer som för det mesta sitter med samma problemställningar. Mer än vad man tror är gemensamt. Det ger också chansen att tänka annorlunda och få nya perspektiv. ShareNode har lyckats att ha flera mycket duktiga och bra externa föreläsare. Det har varit väldigt intressant och utvecklande.
Ingrid Wåhlberg,
Head of Global Business Services Finance Front Office Sweden/Denmark, ABB

“Att fånga idéer och utbyta erfarenheter. Men även en check på att det vi gör ligger rätt i tiden och att vi går åt rätt håll vad gäller tex RPA.”
 /Pernilla Gustavsson, SSC chef Axfood

 “Jag har via nätverket fått idéer och inspiration till hur jag kan utveckla mitt SSC samt ett kontaktnät som är ett viktigt stöd.”
 /Maria Anjou, Chef Business Services, NCC

“Att delta i nätverket har gett mig en möjlighet att träffa ”Shared Service kollegor” och gett möjligheter till att dela utmaningar och erfarenheter med.”
 /Linda Winberg Florén, SSC-chef, OKQ8

“Att träffa övriga SSC-chefer som delar med sig så generöst av sina erfarenheter! Att vi får komma i kontakt med sånt som för vår bransch framåt! “
 /Gunilla Lidgren, Chef Servicecenter, Riksbyggen

Har du fått praktisk användning av något vi gått igenom på någon av träffarna?

”Vi har använt en mognadsmodell under våra träffar och den har jag använt i mitt eget arbete.” /Ingrid Wåhlberg, Head of Global Business Services Finance Front Office Sweden/Denmark, ABB

“Ja många delar. Tex arbetet med en medarbetarstrategi, people plan, har vi gjort men också ShareNodes verksamhetsstyrningsmodell.”
/Pernilla Gustavsson, SSC chef Axfood

“ShareNode visade oss tidigt hur RPA skulle kunna vara ett stöd för SSC.”
/Maria Anjou, Chef Business Services, NCC

“Träffarna har alltid fyllt mig med energi!”
/Linda Winberg Florén, SSC-chef, OKQ8

“Det vi fick med oss kring RPA har varit nyttigt i vårt fortsatta arbete inom det området. Jag hade nyligen nytta av att se hur de övriga organiserat sig när vi var i ett skede att göra organisationsförändringar. Bl.a. kring processägarskap! Vi har benchmarkat en hel del genom åren bl.a. gällande lönestrukturer.”
 /Gunilla Lidgren, Chef Servicecenter, Riksbyggen

Vill du veta mer om våra nätverk, kontakta oss gärna!

Syftet med våra professionella nätverk för chefer är att de ska ge möjligheten att bygga värdefulla kontakter med ledare på liknande position, ge inspiration samt nya insikter och infallsvinklar som bidrar till att utveckla både dig själv och din organisation.

Vi startar regelbundet upp nya nätverk riktade mot SSC-chefer, gruppchefer inom SSC-organisationer, lönechefer och specialister inom RPA. Tveka inte att höra av dig för att veta mer!

natverk@sharenode.se +46 70-445 09 20

sharenode

Följ oss gärna på LinkedIn för senaste nytt

Kostnadsfri guide

Vill du veta mer om RPA och digitala medarbetare? Ladda ner vår guide: Rekrytering av digitala medarbetare


    Senaste inläggen

    Visa alla

    Close-up