Det går ofta fort att komma igång och automatisera de första arbetsmomenten. Därefter blir det ofta svårt för många verksamheter att komma vidare med sitt automatiseringsarbete. Ursäkterna och orsakerna är många och varierande. Några konstaterar krasst att deras verksamhet inte är mogen för detta ännu, andra stöter på interna hinder.  Men det behöver inte ta stopp, läs våra tips om hur ni kommer vidare.

Här listar vi fyra vanligt förekommande hinder men också möjliga vägar att ta sig förbi dem.

Uttalad ambition och mål med automatisering saknas. Allt för sällan finns ett genomtänkt och uttalat syfte med automatiseringen. När det finns är det ofta ensidigt, exempelvis kostnadsbesparingar, vilket kan vara ett bra mål men värdet av och syftet med automatisering bör vara betydligt bredare.
Diskutera, definiera och fastställ varför ni vill automatisera och se till att er ambition och era mål ligger i linje med verksamhetens strategi.

Avsaknad av modell för arbetet. Automatisering medför ett behov av att utforma en driftsmodell, en operating model, där alla delar som behöver finnas på plats för att det ska fungera finns med och är beskrivna. Frågor som behöver besvaras är till exempel vem är ansvarig för RPA arbetet? Hur ska automatiseringsprocesssen se ut? Hur ska utvecklingsarbetet organiseras? Vilka är kriterierna för att ett arbetsmoment ska automatiseras? Vilken kompetens behövs? Hur ska arbetet och effekten följas upp? Hur ser gränssnittet mellan RPA teamet och verksamheten ut? Utan en driftsmodell, en karta för arbetet blir det svårt att hålla fokus och upprätthålla arbetet. Planera förvaltning och utforma er driftsmodell.

Andra nya projekt och initiativ får högre prioritet. Om fokus flyttas från RPA arbetet och projektresurserna får andra uppgifter riskerar arbetet att avstanna och projektet att svalna. De redan etablerade digitala medarbetarna behöver kontinuerlig översyn och underhåll för att fungera och ge önskad nytta. För att undvika denna situation behöver er uttalade ambition med automatiseringen och ert behov av resurser få ledningens stöd.

Verksamheterna hittar inga fler arbetsmoment att automatisera. Förutsättningarna att identifiera ytterligare automatisering underlättas betydligt om det finns kartlagda processer och överenskomna arbetssätt. Finns det dessutom kunskap om hur ofta arbetsuppgifterna utförs förbättras möjligheterna ytterligare. Ju bättre ni känner era processer, arbetssätt och tidsåtgången för utförande, desto bättre kommer arbetet med automatiseringen att gå. Sträva efter ett strukturerat arbetssätt genom att identifiera automatiseringsmöjligheterna process för process.

Vill du läsa mer om RPA? Ladda ner vår kostnadsfria guide som du hittar här på sidan.

sharenode

Automatisering genom RPA möjliggör ökad effektivitet vilket gör det extra värdefullt att komma med på resan. Många är igång men långt ifrån alla. Tillhör du dem som ser potentialen men inte riktigt har klart för dig vad RPA är eller fungerar? Ingen fara. Läs vår förra artikel ”Robotic Process Automation – automatisering med mjukvarurobotar – en snabbguide för dig som funderar på om tåget har gått” eller kontakta oss för ytterligare information. Kontakta >>


Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn

Kostnadsfri guide

Vill du veta mer om RPA och digitala medarbetare? Ladda ner vår guide: Rekrytering av digitala medarbetare


    Senaste inläggen

    Visa alla

    Close-up