En mer rörlig arbetsmarknad innebär att fler arbetsgivare och arbetstagare väljer att gå skilda vägar. När beslutet väl är fattat och papper påskrivet återstår den sista perioden, uppsägningstiden. Det är en tid när arbetstagaren avvecklar sig själv och skiftar fokus på sin framtid utan er som arbetsgivare, vilket faller sig helt naturligt. Se till att denna tid blir ett bra avslut, en tidigare anställd kan vara din bästa ambassadör.

Att göra ett bra avslut för medarbetare som väljer att gå vidare är därför minst lika viktigt som att introducera nya medarbetare. Inom både fasta tjänster och interim finns stora vinster på att prioritera en bra och genomtänkt offboardingprocess. Vi har listat några viktiga punkter att ha med under denna tid.

Kommunicera – transparent

Sätt er snabbt ned och prata igenom praktiska frågor rörande uppsägningen, exempelvis uppsägningstid, sista arbetsdag, hur man får arbetsgivarintyg och tjänstgöringsbetyg. Kommunicera sedan ut enhetligt och strategiskt till organisationen för att undvika ryktesspridning. Det är ofta bättre att ge informationen att det har skett en uppsägning än att inte kommunicera något alls.

Lös arbetsuppgifter och ansvarsområden

Involvera medarbetaren i att planera en god överlämning av arbetsuppgifter och ansvarsområden till efterträdare. Att hinna få en permanent ersättare kan ta dit, lös hellre ersättningen med en interim så den anställde känner sig trygg att hens arbetsuppgifter blir gjorda än att försöka fördela dem på redan befintlig personal.

Avslutningssamtal – Exitsamtal

Låt den anställde få summera tiden som anställd i organisationen. Är det något ni som arbetsgivare bör tänka på, ta med er till nästa anställda? Ibland kan det vara lättare för arbetstagaren att ta detta samtal med någon annan i organisationen än närmaste chef.

Digitalt avslut

Att ha en väl fungerande offboarding process ger ofta arbetsgivaren ekonomiska fördelar, exempelvis genom att komma ihåg att säga upp telefonabonnemang, försäkring eller andra förmåner i tid så inga onödiga kostnader tas. För säkerheten är det viktigt med en strukturerad offboarding som exempelvis ta bort den anställdes tillgång till kundregister, intranät, larmbricka eller annan typ av företagsspecifik information.

Gör ett bra avslut genom avtackning

En medarbetade som, oavsett anledning, väljer att lämna sin arbetsgivare bidrar till arbetsgivarvarumärket. Hur man väljer att avsluta en anställning från arbetsgivarens sida präglar den uppfattning personen bär med sig. Med en avtackning tillsammans med kollegor ges möjlighet till summering för de som arbetar kvar så de kan blicka framåt. En arbetstagare som lämnar med en positiv bild kommer alltid att förbli en god ambassadör för arbetsgivaren vem vet vad som händer i framtiden, kanske kommer ni ses igen och arbeta tillsammans?

sharenode

Vi på ShareNode hjälper dig gärna med hela eller delar av din rekryteringsprocess. Vi har bred kompetens inom stödfunktioner och ett upparbetat nätverk med vassa kandidater inom ekonomi, lön och HR,. Därför kan vi matcha såväl utifrån kompetens men också utifrån personliga egenskaper.

Vi träffar dig gärna för att vara redo när behovet uppstår. Kontakta >>


Vill du vara säker på att få mer inspiration från oss? Följ oss på LinkedIn

Kostnadsfri guide

Vill du veta mer om RPA och digitala medarbetare? Ladda ner vår guide: Rekrytering av digitala medarbetare


    Senaste inläggen

    Visa alla

    Close-up